Knokke-Heist bezoeken als toerist?
Ja Nee

Levensbeschouwing

Evangelische Kerk

CM-lokaal Heist
Hermans-Lybaertstraat 39 (1ste verdieping)
8301 Knokke-Heist

Contactpersonen:
Voorganger Ko De Nood
T 050 35 97 35
ko@visje.net

Jeugdwerk familie Hancart
T 050 67 93 19
hancartdavid@hotmail.com

Israëlitische synagoog - Israëlitische gemeenschap - Adath Yisrael

Van Bunnenlaan 30
8300 Knokke-Heist
T 050 61 03 72
M 0476 89 10 89
Contactpersoon: Derudder Linda

Orthodoxe Kerk van België

Orthodoxe parochie van de HH Konstantijn en Helena
Ezelstraat 85
8000 Brugge
Contactpersoon: Priester Bernard Peckstadt

de Vrièrestraat 19
8301 Knokke-Heist
M 0476 49 95 77
orthodoxie.brugge@skynet.be
orthodoxie-brugge.org

Protestantse Kerk van België

Alle erediensten en activiteiten gaan door in De Branding.
Heilig Hartlaan 6
8300 Knokke-Heist

Predikant: Onze gemeente is momenteel vacant. De consulent is dominee Simon van der Linden.
T 055 61 33 52
ds.s.f.vanderlinden@gmail.com
www.dehoeksteenknokkeheist.be

Rooms-Katholieke Kerk

Pastorale eenheid Tiberias Knokke-Heist
website: www.tiberias.be

 • Gemeenschap Onbevlekt Hart van Maria en H. Margareta
  (Knokke - Station)
  E.H. Philippe van den Driessche
  M 0477 87 03 24
  margareta@tiberias.be
 • Gemeenschap H. Hart van Jezus
  (Knokke - Dumortierlaan)
  E.H. Willy Snauwaert,
  tel.: 050 62 76 36 - GSM: 0475 74 10 64
  e-mail: heilighart@tiberias.be
 • Gemeenschap H. Familie, Duinbergen
  E.H. Willy Snauwaert
  T 050 62 76 36
  M 0475 74 10 64
  duinbergen@tiberias.be
 • Gemeenschap St.-Antonius-Abt Heist
  Sint-Jozefsstraat 3
  E.H. Philippe van den Driessche,
  T 050 51 17 86
  M 0477 87 03 24
  heist@tiberias.be
 • Gemeenschap St.-Niklaas, Westkapelle
  Molenstede 15
  Contactpersoon: Annie-Mie Kerckhof
  T 050 60 22 27
  M 0475 29 27 81
  westkapelle@tiberias.be
 • Gemeenschap St.-Vincentius, Ramskapelle
  E.H. Philippe van den Driessche
  T 050 51 17 86
  M 0477 87 03 24
  ramskapelle@tiberias.be
 • Sint-Dominicushuis
  Sparrendreef 91
  ignace.dhert@telenet.be
 • Wachtdienst priesters
  T 050 53 50 00

Vrijzinnige levensbeschouwing

HuisvandeMens Brugge
Jerusalemstraat 51
8000 Brugge                    
T 050 33 59 75
F
050 34 51 69
brugge@demens.nu 
www.demens.nu

Vrijzinnige Centra:
Voor een centrum in jouw buurt surf naar www.fvcentra.be