Knokke-Heist bezoeken als toerist?
Ja Nee

Heraanleg Natiënlaan tot groene boulevard

Projectomschrijving

Het gemeentebestuur wil in samenwerking met het Agentschap Wegen & Verkeer de Natiënlaan (N49) omtoveren tot een groene boulevard en aangename toegangsweg naar het centrum met opgewaardeerde handelszaken.

De volgende werken zijn gepland:
- nieuwe nutsleidingen (reeds gestart, einde voorzien 30 juni 2022)
- nieuwe openbare riolering: aanleg van gescheiden stelsel
- aansluiting van de private riolering
- nieuwe rijweg, volwaardige dubbelrichtingsfietspaden, parkeerstroken, voetpaden en groene middenberm
- aanleg van nieuwe turborotonde ter hoogte van Izabellavaart en tweede golf
- aanleg van nieuw kruispunt met verkeerslichten ter hoogte van de Kragendijk/4de fase 't Walletje.

Globale fasering en timing

Voor de wegenis- en rioleringswerken zal de volgende fasering/timing worden aangehouden.

Van maart tot juni 2022: voorbereidende werkzaamheden zonder impact op autoverkeer
- Uitkraging van de Izabellavaart. Deze werken zijn noodzakelijk voor de aanleg van de nieuwe turborotonde.
- Voorzien van aansluitingen van private huizen op de toekomstige, nieuwe riolering.
- Tijdelijke verharden en verwijderen van bomen op de middenberm om de bereikbaarheid tijdens de werken ten allen tijde te garanderen in verdere fasen.
- Vernieuwen van de nutsleidingen.

Van september 2022 tot juni 2023:
Tussen september 2022 en juni 2023 wordt de volledige westzijde van de Natiënlaan (dit zijn de pare huisnummers) heraangelegd.
- Aanleg nieuwe riolering en rijweg (september 2022 tot april 2023).
- Aanleg voetpaden, fietspaden en groenzone (april 2023 tot juni 2023).

Van september 2023 tot juni 2024: 
Het daaropvolgende jaar, tussen september 2023 en juni 2024 wordt de volledige oostzijde van de Natiënlaan (dit zijn de onpare huisnummers) heraangelegd.
- Aanleg nieuwe riolering en rijweg (september 2023 tot april 2024).
- Aanleg voetpaden, fietspaden en groenzone (april 2024 tot juni 2024).
- Aanleg middenberm en planten van bomen en beplanting (april 2024 tot juni 2024).

Actuele toestand

De werkzaamheden voor het vernieuwen van de nutsleidingen aan beide zijden van de Natiënlaan tussen de Nieuwstraat en de Dorpsstraat en ter hoogte van het kruispunt Natiënlaan - Dorpsstraat zijn afgewerkt.

De werkzaamheden voor het inkokeren van de Isabellavaart en het plaatsen van een nieuw pompstation ter hoogte van de Isabellavaart zijn uitgevoerd, alsook de werkzaamheden voor het opbreken en verharden van de middenberm van de Natiënlaan zijn uitgevoerd.

Alle rioleringswerken zijn uitgevoerd.
In het gedeelte vanaf de Nieuwstraat tot aan de Isabellavaart is de aannemer bezig met de aanleg van de opritten, voetpaden, fietspaden en groenzones.
Vanaf de Isabellavaart tot aan de balkonrotonde Kalvekeetdijk is de aannemer gestart met het leggen van de klinkers voor de voetpaden.
Ter hoogte van de Kragendijk tot aan de Dorpsstraat zijn de kantstroken gegoten en werd de fundering en onderlaag asfalt van de rijweg gegoten. De aannemer is bezig met de aanleg van de schraalbetonfundering voor de voet- en fietspaden. Aansluitend wordt gestart met het klinkeren van de voetpaden.

Op 22 mei is de aannemer gestart met een aantal voorbereidende werkzaamheden voor de heraanleg van de oostzijde van de Natiënlaan, waaronder de opbraakwerken van het kruispunt Kragendijk met de Natiënlaan om een nieuw pompstation te bouwen. Hierdoor is dit kruispunt afgesloten voor alle gemotoriseerd verkeer.

In het gedeelte vanaf de Nieuwstraat tot aan de Dorpstraat werd de toplaag van de rijweg geplaatst. Vanaf 22 april werd 1 rijstrook aan de westzijde terug opengesteld voor het gemotoriseerd verkeer. Daardoor kan het verkeer richting het binnenland terug over de linker rijstrook rijden en het verkeer in de richting van Knokke terug over de 2 rijstroken rijden.

Verkeersmaatregelen voor vracht- en personenwagens en motorfietsen

De opgebroken middenberm van de Natiënlaan is momenteel verhard en kan door autoverkeer dat in de richting van het binnenland rijdt, gebruikt worden als parkeerstrook. De verkeersorganisatie en de bereikbaarheid voor handelszaken die aan de oostzijde in de werfzone liggen, wijzigt dus niet en blijft dezelfde als vroeger het geval was. Deze verharde middenberm wordt ook gebruikt als doorsteek in steenslag naar de handelszaken die een ruime parking op eigen terrein hebben:

 • Elke handelszaak die in de werfzone ligt en beschikt over een eigen parking, en ook alle tankstations, zijn steeds bereikbaar via een doorsteek doorheen de werf. Voor aanleg van de riolering zal de doorsteek soms onderbroken worden, maar dan voorziet de aannemer in een alternatieve doorsteek verderop.
 • De weinige handelszaken die nog aangewezen zijn op parkeren op openbaar domein, verwijzen we naar de verharde middenberm die tijdelijk als parkeerstrook functioneert. Deze middenberm kan ook aangewend worden als laad- en loszone.

 

Wie aan de oostzijde parkeert, kan te voet de Natiënlaan dwarsen ter hoogte van de Nieuwstraat aan de verkeerslichten of via een tijdelijke voetgangersoversteek ter hoogte van de Izabellavaart. De richting Knokke en de richting binnenland is namelijk omwille van verkeersveiligheidsoverweging gescheiden door betonnen jerseys. Het autoverkeer beschikt over één rijstrook per richting gedurende de werken.

Verkeersmaatregelen voor fietsers en voetgangers

ORANJE = werfzone (fietsers NIET toegelaten in de werfzone!)
BLAUW = omleiding fietsers tussen Knokke en Westkapelle
GROEN = alternatief voor fietsers vanaf 1 januari 2023 (nieuw fietspad doorheen de 4de fase van het bedrijvenpark 't Walletje)

Concreet:

 • Fietsers zijn NIET toegelaten in de werfzone omwille van verkeersveiligheid. De ruimte is daarvoor te beperkt.
 • Voetgangers zijn toegelaten op het voetpad op de oostkant van de Natiënlaan. Er zijn geen voetgangers toegelaten op de westkant, tenzij de omwonenden uiteraard. Er zijn voetgangersoversteken:
  • ter hoogte van de Nieuwstraat
  • ter hoogte van de Izabellavaart, in combinatie met een tijdelijke bushalte
  • ter hoogte van de rotonde Kalvekeetdijk
 • AZ Zeno is voor fietsers bereikbaar via ingang Kalvekeetdijk
 • Vanaf Pasen 2023 zal het nieuwe dubbelrichtingsfietspad op de westzijde van de Natiënlaan volledig afgewerkt zijn.
 • Voor de volgende fase aan de oostkant van de Natiënlaan (september 2023 tot Pasen 2024) kunnen fietsers dus reeds het nieuwe fietspad gebruiken op de westkant in dubbele richting (geen omelding meer nodig dus).

Hinderbeperkende maatregelen

De gemeente streeft naar maximale toegankelijkheid van woningen, garages en handelszaken. Daarvoor zijn volgende beslissingen genomen:
- De aannemer maakt gebruik van de verharde middenberm en de bestaande parkeerstrook/fietspad als werfpiste om doorgaand verkeer niet te hinderen.
- Voor handelszaken worden, waar mogelijk, twee doorsteken aangelegd. Deze doorsteken worden verduidelijkt door middel van fluogele borden met zwart opschrift om aan te geven welke zaak bereikbaar is.
- Voor fietsers wordt een omleiding voorzien. Fiets je van Westkapelle naar Knokke-Heist? Gebruik dan het nieuwe fietspad van de 4de fase 't Walletje, onder de balkonrotonde om vervolgens via Kragendijk het centrum te bereiken. Ligt je bestemming binnen de werfzone? Gebruik het bestaande voetpad en respecteer de signalisatie.
- Voor AZ Zeno zal een doorsteek voorzien worden door de middenberm zodat het ziekenhuis steeds bereikbaar blijft voor ambulances.
- Doorgaand verkeer op de Natiënlaan blijft mogelijk in beide richtingen. Werkt men op de westzijde, dan is de oostzijde toegankelijk voor doorgaand verkeer, en omgekeerd. Wil je keren? Gebruik dan de rotondes.

 • Tussen september 2022 en april 2023: één rijstrook per richting.
 • Vanaf Pasen 2023 (westelijke rijweg is vernieuwd): één rijstrook op de westelijke zijde (richting binnenland), twee rijstroken op de oostelijke zijde (richting centrum).
 • Vanaf Pasen 2024 (oostelijke rijweg is vernieuwd): één rijstrook op de oostelijke zijde (richting centrum), twee rijstroken op de westelijke zijde (richting binnenland).
 • Tijdens de zomermaanden wordt niet gewerkt en zijn er in elke richting twee rijstroken beschikbaar.

Parkeren tijdens de werken

Tijdens de werkzaamheden is het niet mogelijk om binnen de werfzone te parkeren.
Warenhuizen en handelszaken kunnen wel gebruik maken van de eigen parking. Is parkeren op eigen terrein toch niet mogelijk? Dan zal parking beschikbaar zijn buiten de werfzone in de Natiënlaan.

Praktische info

Er wordt gevraagd om het huisvuilafval tijdig in de juiste zakken buiten de werfzone te plaatsen, bijvoorbeeld aan de hoek van de straat.

Bereikbaarheidsadviseur voor handelaars

Voor dit project heeft het Agentschap Wegen en Verkeer een bereikbaarheidsadviseur aangesteld. Je kan bij hem terecht met je vragen over hinder of bereikbaarheid. Je kan hem contacteren via frederik@sceltamobility.be.

Meer informatie over dit project

Op het Maurice Lippensplein ter hoogte van de Sint-Margaretakerk kan je binnenkort ook de infopanelen van het globale project in alle rust bekijken (concept, voorontwerp, globale principes, ruwe timing en fasering,...).