Knokke-Heist bezoeken als toerist?
Ja Nee

Heraanleg Natiënlaan tot groene boulevard

Projectomschrijving

Het gemeentebestuur wil in samenwerking met het Agentschap Wegen & Verkeer de Natiënlaan (N49) omtoveren tot een groene boulevard en aangename toegangsweg naar het centrum met opgewaardeerde handelszaken.

De volgende werken zijn gepland:
- nieuwe nutsleidingen (reeds gestart, einde voorzien 30 juni 2022)
- nieuwe openbare riolering: aanleg van gescheiden stelsel
- aansluiting van de private riolering
- nieuwe rijweg, volwaardige dubbelrichtingsfietspaden, parkeerstroken, voetpaden en groene middenberm
- aanleg van nieuwe turborotonde ter hoogte van Izabellavaart en tweede golf
- aanleg van nieuw kruispunt met verkeerslichten ter hoogte van de Kragendijk/4de fase 't Walletje.

Globale fasering en timing

Voor de wegenis- en rioleringswerken zal de volgende fasering/timing worden aangehouden.

Van maart tot juni 2022: voorbereidende werkzaamheden zonder impact op autoverkeer
- Uitkraging van de Izabellavaart. Deze werken zijn noodzakelijk voor de aanleg van de nieuwe turborotonde.
- Voorzien van aansluitingen van private huizen op de toekomstige, nieuwe riolering.
- Tijdelijke verharden en verwijderen van bomen op de middenberm om de bereikbaarheid tijdens de werken ten allen tijde te garanderen in verdere fasen.
- Vernieuwen van de nutsleidingen.

Van september 2022 tot juni 2023:
Tussen september 2022 en juni 2023 wordt de volledige westzijde van de Natiënlaan (dit zijn de pare huisnummers) heraangelegd.
- Aanleg nieuwe riolering en rijweg (september 2022 tot april 2023).
- Aanleg voetpaden, fietspaden en groenzone (april 2023 tot juni 2023).

Van september 2023 tot juni 2024: 
Tussen september 2023 en juni 2024 wordt de volledige oostzijde van de Natiënlaan (dit zijn de onpare huisnummers) heraangelegd.
- Aanleg nieuwe riolering en rijweg (september 2023 tot april 2024).
- Aanleg voetpaden, fietspaden en groenzone (april 2024 tot juni 2024).
- Aanleg middenberm en planten van bomen en beplanting (april 2024 tot juni 2024).

Actuele toestand (westzijde)

De werkzaamheden voor het vernieuwen van de nutsleidingen aan beide zijden van de Natiënlaan tussen de Nieuwstraat en de Dorpsstraat en ter hoogte van het kruispunt Natiënlaan - Dorpsstraat zijn afgewerkt.

De werkzaamheden voor het inkokeren van de Isabellavaart en het plaatsen van een nieuw pompstation ter hoogte van de Isabellavaart zijn uitgevoerd, alsook de werkzaamheden voor het opbreken en verharden van de middenberm van de Natiënlaan zijn uitgevoerd.

Langs de volledige westzijde van de Natiënlaan (richting binnenland) zijn alle rioleringswerken en wegeniswerken uitgevoerd.

De groenaanleg is voorzien in het najaar 2024.

Actuele toestand (oostzijde)

De werkzaamheden voor het vernieuwen van de nutsleidingen zijn afgewerkt.

De rioleringswerken zijn uitgevoerd. De fundering, de glijbekisting, de kantstroken en de onder- en toplaag asfalt voor de rijweg zijn aangelegd. De aannemer is bezig met het plaatsen van de klinkers voor voet- en fietspaden, het afwerken van de rotonde en het opbreken van de tijdelijke asfalt in de middenberm.

Het verkeerslichtengeregeld kruispunt met de Kragendijk wordt opengesteld voor het gemotoriseerd verkeer vanaf 17 mei 2024.

Verkeersmaatregelen vanaf 1 september

- De oostelijke rijbaan van de Natiënlaan (richting Knokke) wordt afgesloten voor alle verkeer.
- Het gemotoriseerd verkeer zal over de westelijke rijbaan (richting binnenland) rijden in beide richtingen afgescheiden door stootblokken identiek aan de vorige fase.
- De fietsers in de richting van Westkapelle zullen geen hinder ondervinden.
- De fietsers in de rijrichting van Knokke zullen vanaf de Sacramentstraat worden omgeleid via de Halvemaandreef - Wilgendreef - Kragendijk en tenslotte via de Kalvekeetdijk onder de balkonrotonde naar het dubbelrichtingsfietspad langs de westelijke zijde van de Natiënlaan.
- De fietsers van Westkapelle kunnen langs het nieuwe fietspad van het bedrijvenpark 't Walletje naar de Kalvekeetdijk tot aan de balkonrotonde om vervolgens via het nieuwe fietspad op de westzijde van de Natiënlaan of langs het AZ Zeno het centrum van Knokke bereiken.

Hinderbeperkende maatregelen

De gemeente streeft naar maximale toegankelijkheid van woningen, garages en handelszaken.
Daarvoor zijn volgende beslissingen genomen:
- Er zal steeds doorgaand verkeer mogelijk zijn op de Natiënlaan in beide richtingen. De rijstroken zullen van elkaar gescheiden worden door middel van jerseys. Dit moet duidelijk maken dat overdraaien niet mogelijk is, maar dat het keren ter hoogte van de rotondes moet gebeuren.

- Om de bereikbaarheid te garanderen zal gedurende de werkzaamheden de middenberm tijdelijk verhard worden. Op deze manier kan de middenberm en de bestaande parkeerstrook/fietspad door de aannemer gebruikt worden als werfpiste waarbij het verkeer minimaal gehinderd wordt.

- Het autoverkeer is steeds mogelijk in beide richtingen
  * Tussen september 2023 en Pasen 2024 is er telkens één volwaardige rijstrook beschikbaar per richting.
  * Vanaf Pasen 2024, wanneer de oostelijke rijweg vernieuwd is, zal het opnieuw mogelijk zijn om op de oostzijde één rijstrook te gebruiken richting Knokke, waardoor op de reeds vernieuwde westzijde opnieuw 2 rijstroken ter beschikking zijn.

- Doorsteken in steenslag naar handelszaken
Ter hoogte van handelszaken worden er, waar dit mogelijk is, steeds twee doorsteken doorheen de werfzone aangelegd in minder hinder-steenslag. Op het moment dat er wordt gepasseerd voor de aanleg van de riolering wordt één doorsteek naar de handelszaak afgesloten en blijft de andere doorsteek steeds toegankelijk.

- Fietsers en voetgangers
Voor fietsers en voetgangers die een bestemming hebben binnen de werfzone zal het bestaande voetpad kunnen gebruikt worden. Er wordt gevraagd de signalisatie van de werfzones, alsook de verkeersomleidingen, te respecteren teneinde de vooruitgang van de werken niet te belemmeren en ieders veiligheid te kunnen garanderen. Voor de fietsers die geen bestemming binnen de werfzone hebben, wordt een omleiding voorzien. De fietsers die van Westkapelle naar Knokke-Heist fietsen, kunnen langs het nieuwe fietspad van de 4de fase van bedrijvenpark 't Walletje, onder de balkonrotonde en vervolgens via het nieuwe fietspad op de westzijde van de Natiënlaan of langs het AZ Zeno het centrum van Knokke-Heist bereiken.

Parkeren tijdens de werken

Tijdens de werkzaamheden is het niet mogelijk om binnen de werfzone te parkeren. Klanten van warenhuizen en andere grote handelszaken kunnen wel hun wagen parkeren op het eigen terrein van deze ondernemingen. Waar het parkeren op eigen terrein niet mogelijk is, zal langsparkeren mogelijk zijn buiten de werfzone in de Natiënlaan.

Huisvuilophaling

De bewoners aan de oostzijde van de Natiënlaan worden verzocht hun afval tijdig buiten de werkzone (bvb aan hoeken van de straten) te plaatsen.

Bereikbaarheidsadviseur voor handelaars

Voor dit project heeft het Agentschap Wegen en Verkeer een bereikbaarheidsadviseur aangesteld.
Je kan bij hem terecht met je vragen over hinder of bereikbaarheid. Je kan hem contacteren via frederik@sceltamobility.be.

Meer informatie over dit project

Op het Maurice Lippensplein ter hoogte van de Sint-Margaretakerk kan je binnenkort ook de infopanelen van het globale project in alle rust bekijken (concept, voorontwerp, globale principes, ruwe timing en fasering,...).