Knokke-Heist bezoeken als toerist?
Ja Nee

Het Anker

Het Anker: Ons verhaal

MISSIE

Het Anker wil een warme, laagdrempelige en groene buurtschool zijn in het centrum van Heist waar het voltallige team zich wil engageren om met veel goesting samen klas te maken en  te leren van elkaar. Het Anker wil voor de leerlingen een kansrijke, gezonde leeromgeving zijn waar de kinderen optimaal tot leren komen met hoofd, hart en handen.

VISIE

Zowel in de kleuterklassen als in het lager maakt co-teaching en gedifferentieerd werken deel uit van de dagelijkse werking.

Naast duurzaamheid en milieubewust zijn, krijgen ook sport en spel de nodige aandacht.

In Het Anker wordt ingezet op outdoor education. De speelplaats en het park omheen de school werden recent opnieuw aangelegd en drastisch vergroend. De kinderen hebben de mogelijkheid om hun kennis en (fysieke) vaardigheden uit te breiden door te experimenteren met ‘loose parts’.

Leerlingenparticipatie wordt heel belangrijk gevonden.

De school kent een uitgebreide zorgwerking. Gedifferentieerd en preventief werken staat binnen de school hoog aangeschreven.

We besteden aandacht aan de digitale vaardigheden van leerlingen, leerkrachten en ouders.

Het beschikken over de digitale knowhow, vaardigheden en wijsheid om te kunnen functioneren en communiceren in de 21ste eeuw, is een must.

 

We werken glokaal d.w.z. we betrekken alle partners en instellingen die een positieve invloed kunnen hebben op het welzijn van het kind. De school is actief verweven met de buurt, de kinderopvang, ouders, de sport- en cultuursector, …

Het Anker omarmt diversiteit en inclusie en zet hiervoor sterk in op sociale en relationele competenties als respect, verdraagzaamheid en begrip.

Schoollied 'Kom aan boord'

Luister naar het schoollied. De kinderen zingen mee.

Klik hier (.mp3)

schoolfeest slot

Hier hoor je de muziek, maar moet je zelf de woorden zingen.

Klik hier (.mp3)

dirigent

Kom aan boord!

Refrein:

In Heist-aan-Zee staat een school in de straat,

ja, zo is er geen één.

Met veel ramen en een deur die wijd open staat:

Een school voor iedereen.

Je merkt het meteen als je binnengaat:

Je bent er nooit alleen, dus zeg het voort,

zeg het voort, gooi het anker los en kom aan boord,

zeg het voort, zeg het voort.

Gooi het anker los… en kom aan boord!

Strofe 1:

En als je eenmaal binnenstapt,

dan komt alles wel goed,

want als je iets niet helemaal snapt,

zegt de juf en de meester hoe het moet. (refrein)

Strofe 2:

Ben je groot of klein, lang of kort,

dat is echt om het even.

Lezen, schrijven, spel of sport:

Er is hier altijd wat te beleven. (refrein)

Strofe 3:

Wij willen leren elke dag,

met vrienden en vriendinnen.

Dus gaan we samen aan de slag,

de toekomst kan beginnen! (refrein)

Lalala… en kom aan boord!

(tekst en melodie: Luc Bogaert)

Bekijk het laatste nieuws op onze Facebookpagina