Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Huurdersbonden

Omschrijving

De huurdersbonden of de huurdersorganisaties in Vlaanderen verdedigen de belangen van (private of sociale) huurders. U kunt er terecht met uw vragen over de huur van een woning:

  • juridisch huuradvies
  • informatie over uw rechten en plichten als huurder
  • hulp bij het opstellen van aangetekende brieven
  • advies bij concrete problemen, bijvoorbeeld over een opzegging, de waarborg, herstellingen, indexaties, …
  • vorming aan groepen en verenigingen

U vindt meer achtergrondinformatie rond de huurdersbonden op de website van het Vlaams Overleg Bewonersbelangen vzw.

Organisaties kunnen zich collectief lid maken van een huurdersbond. Ze krijgen dan telefonisch advies, een aantal lidkaarten of doorverwijsbrieven voor hun cliënten.

Voorwaarden

  • u bent lid van de huurdersbond

Procedure

U moet zich lid maken van de huurdersbond. Hiervoor betaalt u een jaarlijks lidgeld. In ruil krijgt u een jaar gratis huuuradvies en ontvangt u het tijdschrift 'huurderblad'.

Waar aanvragen?

Neem contact op met een huurdersbond in uw buurt.

Bedrag

U betaalt een jaarlijks lidgeld van 12 tot en met 15 euro (afhankelijk van de huurdersbond).