Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Juridische tweedelijnsbijstand (Pro-Deoadvocaat)

Omschrijving

Hebt u een advocaat nodig voor juridisch advies, bijstand of vertegenwoordiging? Als u te weinig bestaansmiddelen hebt, kunt u een beroep doen op de juridische tweedelijnsbijstand (vroeger pro-Deoadvocaten genoemd). Afhankelijk van uw inkomen, krijgt u een volledige of gedeeltelijke kosteloze juridische bijstand.

Voorwaarden

U kunt een beroep doen op tweedelijnsbijstand als:

Procedure

Waar aanvragen?

Bureau voor juridische bijstand (klik hier voor de juiste contactgegevens)

Gerechtsgebouw Brugge
Kazernevest 3
8000 Brugge

open: maandag en donderdag om 11.00 u

Meebrengen

  • Identiteitskaart of paspoort
  • Samenstelling van uw gezin
  • Recent bewijs dat u behoort tot de rechtzoekende die wordt vermoed onvermogend te zijn of een recent bewijs van uw (vervangings)inkomen en van de personen waarmee u samenwoont

Bent u zelfstandige, breng dan ook uw laatste btw-aangifte mee.

Bedrag

Afhankelijk van uw inkomen, krijgt u een volledige of gedeeltelijke kosteloze juridische bijstand.