Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Kinderbijslag - gezinstoeslag

Omschrijving

De toeslag voor langdurig werklozen en (brug)gepensioneerden (ouderdoms- of overlevingspensioen) is een toeslag waar u recht op hebt als volledig werkloze met een uitkering, deeltijds werkende met een uitkering en (brug)gepensioneerde.

Als langdurig werkloze of als (brug)gepensioneerde hebt u recht op de toeslag voor

  • kinderen in uw gezin
  • (stief)kinderen die bij hun andere (stief)ouder wonen
  • geplaatste kinderen, onder bepaalde voorwaarden.

Vanaf 1 januari 2019, gaat deze toeslag op in het nieuwe kinderbijslagsysteem: het groeipakket.

Voorwaarden

Uw totale gezinsinkomen mag niet hoger liggen dan een bepaald maximumbedrag. Dit bedrag hangt af van de gezinssituatie.

Op de website van het groeipakket vind je meer informatie.

Procedure

Deze toeslag moet je niet meer aanvragen. De belastingdienst verrekent de toeslag in je belastingsbrief.