Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Kraamgeld kinderbijslagfonds

Omschrijving

Kraamgeld is een éénmalige premie die ouders krijgen bij de geboorte van hun kind.

Het kinderbijslagfonds waarbij u bent aangesloten.

 

Werknemers kunnen voor bijkomende informatie terecht bij

Organisatie Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers (RKW)
Adres Trierstraat 70
1000 Brussel
Tel 02 237 23 40 of 0800 944 34
Fax 02 237 23 09
Website Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers (RKW) - website
E-mail info@rkw-onafts.fgov.be

 

Zelfstandigen kunnen voor bijkomende informatie terecht bij

Organisatie Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ)
Adres Jan Jacobsplein 6
1000 Brussel
Tel 02 546 42 11
Fax 02 511 21 53
Website Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) - website
E-mail info@rsvz-inasti.fgov.be

Voorwaarden

 • voor de geboorte van een kind
 • ook voor een doodgeboren kind of een te vroeg geboren kind na minstens 180 dagen zwangerschap

Procedure

 • het kraamgeld kunt u aanvragen vanaf de zesde maand zwangerschap tot vijf jaar na de geboorte
 • u bezorgt hiervoor uw kinderbijslagfonds een verklaring van de dokter of de verloskundige
 • de vader vraag het kraamgeld aan - als de vader geen werknemer is vraag de moeder of een andere werknemer (moeder, inwonende grootouder, broer of zus ...) het kraamgeld aan
 • bij aangifte van de geboorte ontvangt u van de gemeente een geboortebewijs dat u aan het kinderbijslagfonds moet bezorgen

Waar aanvragen?

Aanvrager is werknemer (wie werkloos, ziek of gepensioneerd is, staat gelijk met een werknemer):

 • bij het kinderbijslagfonds van uw werkgever
 • ofwel bij het kinderbijslagfonds van uw laatste werkgever als u ziek, werkloos of gepensioneerd bent
 • ofwel bij de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers (RKW) als u nog nooit gewerkt heeft, grensarbeider bent of in het onderwijs werkt enz.

Aanvrager is zelfstandige:

 • bij uw socialeverzekeringsfonds

Meebrengen

 • een verklaring van de dokter of de verloskundige met de vermoedelijke geboortedatum

Formulieren Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers:

Formulieren Nationale Hulpkas (zelfstandigen):

Bedrag

Voor werknemers en zelfstandigen:

 • eerste kind vader of moeder: 1.129,95 euro
 • vanaf het tweede kind vader of moeder: 850,15 euro
 • meerling: 1.129,95 euro per kind

(bedragen geldig sinds 1 juli 2009)