Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Leefloon - Socio-professionele vrijstelling

Omschrijving

Een leefloner die een erkende beroepsopleiding volgt of gaat werken, ontvangt een vergoeding of loon. Tot een bepaald bedrag - de socio-professionele vrijstelling - worden deze inkomsten niet afgetrokken van het leefloon.

Voorwaarden

Voor personen die gerechtigd zijn op het leefloon.

Meebrengen

 • identiteitskaart;
 • loonbriefje.
 • identiteitskaart         
 • arbeidsovereenkomst 
 • loonfiches         
 • rekeningnummer          

 

 

 

 

 

 

Bedrag

De socio-professionele vrijstelling bedraagt

 • algemeen: 225,44 euro per maand
 • inkomsten uit artistieke activiteiten: 2.705,22 euro per jaar
 • inkomsten uit arbeid door studenten:
  • met studiebeurs: 62,88 euro per maand
  • zonder studiebeurs: 225,44 euro per maand

(bedragen geldig op 1 mei 2011)