15 november, 2018

Tijdelijke vergunning voor gebedshuis sikhgemeenschap in de Hendrik Consciencestraat in Heist

gebedshuis sikhsDe sikhgemeenschap in Knokke-Heist is al geruime tijd op zoek naar een eigendom voor het houden van hun erediensten. Tot voor kort werden de gebedsdiensten en culturele activiteiten gehouden in de gemeentelijke polyvalente ruimte van Ravelingen in Heist. Gelet op de plannen van het gemeentebestuur voor sloop van dit gebouw, huurt de sikhgemeenschap momenteel een ruimte voor een gurdwara (gebedshuis) in de voormalige gemeentelijke Humorhal van Laguna Beach in Duinbergen. Uiteindelijk diende men bij het gemeentebestuur een aanvraag in voor renovatie van een handelspand in de Hendrik Consciencestraat 19. Van 27 augustus tot 25 september 2018 liep hierover een openbaar onderzoek. Gezien de ongerustheid in de buurt, organiseerde het gemeentebestuur op 19 september 2018 een infovergadering in het Sociaal Huis waarbij de plannen nader toegelicht werden. Uiteindelijk werden door de omwonenden 46 officiële bezwaarschriften ingediend en een petitie met een 200-tal handtekeningen. De bezwaren werden door de dienst Stedenbouw grondig onderzocht. Omdat uit de eindevaluatie blijkt dat een groot deel van de bezorgdheden valabel zijn, heeft het schepencollege besloten om nog geen definitieve vergunning voor een gebedshuis te verlenen maar deze te beperken tot 3 jaar. Hierdoor kan de dynamiek van de gebedsruimte verder opgevolgd worden. Na 3 jaar kunnen de resultaten opnieuw aan de buurt en het gemeentebestuur voorgelegd worden om na te kijken of de vergunning al dan niet verlengd wordt.

Erediensten beperkt in tijd en capaciteit

Aan de tijdelijke vergunning zijn ook een aantal strikte en goed controleerbare randvoorwaarden gekoppeld om de leefbaarheid in de buurt te milderen. Zo wordt het aantal aanwezigen op de erediensten beperkt tot 60. De belangrijkste eredienst vindt enkel plaats op woensdag van 11 tot 16 uur. Andere erediensten vinden plaats van maandag tot zondag ’s morgens van 6.30 uur tot 7.30u waarop maximum 8 personen aanwezig zijn en ‘s avonds van 18 tot 19 uur waarop maximum 12 personen aanwezig zijn. Bij een huwelijk kunnen er maximum 20 personen aanwezig zijn, bij een begrafenis maximum 40. De feesten zelf mogen nooit in de gebedstempel gehouden worden maar moeten in een feestzaal plaatsvinden.

Geluidsoverlast aan banden

Tijdens erediensten mag geen geluidsoverlast teweeggebracht worden voor de omwonenden. Het geluidsniveau is beperkt tot achtergrondgeluid met max van 82 dB (A). Aangezien tijdens de gebedsdienst enkel gebruik gemaakt wordt van een huiselijke microfoon kan deze geluidsbeperking perfect nageleefd worden. Enkel de priester leest voor uit de heilige schrift. Tijdens de viering wordt door de aanwezigen niet gezongen.

Vermijden geurhinder

Er wordt in de erediensten bij de sikhs geen gebruik gemaakt van sterke geuren zoals wierook en dergelijke. Het sikhgeloof voorziet wel dat er steeds een maaltijd is voorzien voor wie daar behoefte aan heeft. Daarom wordt er in de woning van de priester boven de gebedsruimte dagelijks traditioneel (geen vlees en geen alcohol) gekookt volgens de voorschriften van het geloof. Vandaar dat er in de randvoorwaarden nog eens uitdrukkelijk wordt bepaald dat er voldaan moeten worden aan de ‘Code van goede praktijk” bij het voorkomen en beheersen van milieuhinder van kleinschalige lucht- en dampafvoersystemen’

Vlotte mobiliteit

Wat mobiliteit betreft, mogen er in functie van de eredienst geen wagens in de Hendrik Consciencestraat geparkeerd worden en geen fietsen op het trottoir geplaatst worden. Op woensdag, tijdens huwelijk of begrafenis, dient gebruik gemaakt te worden van de gemeentelijke parkeerplaats in de Pannenstraat tussen de huisnummers 216 en 222. Deze gemeentelijke parkeerplaats beschikt over een capaciteit van 27 parkeerplaatsen en 16 fietsenstalplaatsen. Deze parkeerplaatsen zijn op wandelafstand (350 meter) gelegen van het gebedshuis.

Beperking visuele hinder

Aan het gebedshuis mogen geen vlaggen of opzichtige uithangborden aan de gevel aangebracht worden. Het aantal afvalzakken wordt beperkt tot het gemiddelde van een huisgezin en mogen enkel buiten geplaatst worden op de uren en dagen van de afvalophaling.

Sikhgemeenschap goed geïntegreerd in Heist

Het gemeentebestuur wil met deze strikte randvoorwaarden het gebedshuis kleinschalig en lokaal houden op niveau van Heist. De sikhgemeenschap is reeds meer dan 25 jaar woonachtig in  deze deelgemeente zonder dat dit klachten met zich meebracht. De kinderen gaan hier naar school en de volwassenen werken in hoofdzaak in de plaatselijke horecazaken. De sikhgemeenschap is dus een goed geïntegreerde gemeenschap met een low profile. Ongeveer 67% van de Knokke-Heistse sikhgemeenschap woont op minder dan 1 km van de gebedsruimte zodat er op het vlak van verkeersdrukte weinig hinder te verwachten valt. Voor degenen die op grotere afstand zijn gehuisvest, is er op wandelafstand van het gebedshuis voldoende openbaar vervoer zowel in de vorm van bushalte (in de directe nabijheid op 10m), tramhalte als het treinstation van Heist (op ca 650 meter).

Het gegeven dat, op schaal van Knokke-Heist, andere geloofsgemeenschappen een plaats krijgen in de kernen van onze badplaats is niet nieuw. Zo ook heeft de Joodse gemeenschap al decennia lang een synagoge in de Van Bunnenlaan in de deelgemeente Knokke. Ook deze gemeenschap is goed geïntegreerd en heeft een low profile.