Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Ontlenen van materiaal voor jeugdactiviteiten en jeugdwerk

Omschrijving

Indien u jeugd- of jeugdwerkactiviteiten organiseert, kunt u materiaal lenen bij de uitleendienst.

Voorwaarden

De voorwaarden voor het lenen van het materiaal kunt u terugvinden in het uitleenreglement.