Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Opleidingscheques voor werknemers

Omschrijving

Werkt u in de privésector en wilt u een opleiding volgen? Er zijn verschillende manieren waarop u daarbij steun kunt krijgen van de Vlaamse overheid. 

Wilt u buiten de werkuren een opleiding volgen om uw positie op de arbeidsmarkt te versterken? Misschien hebt u recht op opleidingscheques. Daarmee betaalt u maar de helft van uw inschrijvingsgeld. De Vlaamse overheid betaalt de andere helft.

Voorwaarden

U hebt recht op opleidingscheques van de Vlaamse overheid als u voldoet aan deze voorwaarden:

 • U bent werknemer of u werkt als uitzendkracht
 • U woont in Vlaanderen of het Brusselse Gewest, of u bent een Europese werknemer die in Vlaanderen of het Brusselse Gewest werkt. 
 • U bent:
  • kortgeschoold: u hebt dus geen diploma secundair onderwijs
  • middengeschoold: u heb dus hoogstens een diploma secundair onderwijs
  • hooggeschoold: u bezit een diploma hoger onderwijs. U kan opleidingscheques enkel gebruiken voor loopbaangerichte opleidingen. Volgt u loopbaanbegeleiding, dan stelt u samen met uw loopbaanbegeleider een persoonlijk ontwikkelingsplan op. Een van de onderdelen kan zijn: een opleiding volgen om uw positie op de arbeidsmarkt te versterken. 
   Die opleiding kunt u betalen met opleidingscheques op voorwaarde dat:
   • u de opleiding volgt bij een erkende opleidingsverstrekker,
   • en u uw opleidingsverstrekker samen met de opleidingscheques een attest bezorgt dat u en uw loopbaanbegeleider ingevuld hebben. 

    Opgelet: de eigenlijke loopbaanbegeleiding zelf betaalt u met loopbaancheques.

 • U volgt de opleiding op eigen initiatief en betaalt ze zelf.
 • U volgt een opleiding die recht geeft op Vlaams Opleidingsverlof. Vanaf 1 mei kan u in de opleidingsdatabank nakijken welke opleidingen hier recht op geven.

Welke opleidingen?

U kan opleidingscheques gebruiken voor het betalen van:

 • Arbeidsmarktgerichte opleidingen van geregistreerde opleidingsverstrekkers die recht geven op Vlaamse opleidingsverlof. Deze kan u vanaf 1 september vinden in de opleidingsdatabank. Hooggeschoolden kunnen deze opleidingen niet betalen met opleidingscheques.
 • Opleidingen in het kader van loopbaanbegeleiding. Volgt u loopbaanbegeleiding, dan stelt u samen uw loopbaanbegeleider een persoonlijk ontwikkelingsplan op. Een van de onderdelen kan zijn: een opleiding volgen om uw positie op de arbeidsmarkt te versterken. Die opleiding kunt u betalen met opleidingscheques op voorwaarde dat:
  • u de opleiding volgt bij een erkende opleidingsverstrekker,
  • en u uw opleidingsverstrekker samen met de opleidingscheques een attest bezorgt dat u en uw loopbaanbegeleider ingevuld hebben. 

Opgelet: de eigenlijke loopbaanbegeleiding zelf betaalt u met loopbaancheques.

Procedure

U kan uw opleidingscheques aanvragen via Mijn Loopbaan.

Zoek eerst op hoeveel inschrijvingsgeld u moet betalen voor de opleiding. Wilt u bijvoorbeeld een opleiding volgen van 120 euro? Bestel dan voor 120 euro cheques. Er zijn cheques van 5, 10 en 25 euro. De Vlaamse overheid betaalt de helft van de cheques, u de andere helft. Dat betekent dat u voor een opleiding van 120 euro maar 60 euro zelf betaalt.

Bestel niet meer cheques dan nodig, want de opleidingsinstelling kan u geen geld teruggeven op uw opleidingscheques. De cheques blijven 14 maanden geldig.

 

Uitzonderingen

U komt niet in aanmerking als

 • u zelfstandig bent
 • u een werkloosheidsuitkering krijgt
 • u werkt met een studentenovereenkomst en jonger bent dan 25
 • u werkt met een arbeidsovereenkomst van minder dan 80 uren per maand in het kader van een leerovereenkomst en jonger bent dan 25
 • u de opleiding volgt tijdens uw werkuren
 • uw werkgever de opleiding betaalt

Voor opleidingen die u volgt als zelfstandige of die gevolgd worden in opdracht van uw werkgever, kunt u een beroep doen op de kmo-portefeuille.

Bedrag

Per kalenderjaar kunt u voor maximum 250 euro opleidingscheques aankopen. De Vlaamse overheid betaalt de helft daarvan, dus maximum 125 euro per jaar.

In bepaalde gevallen kunt u een verhoogde tegemoetkoming (maximum 250 euro) aanvragen:

 • U hebt geen diploma secundair onderwijs en u volgt ofwel:
  • een opleiding basisgeletterdheid of rekenvaardigheid of ICT-vaardigheden
  • een opleiding Nederlands voor anderstaligen
  • een opleiding die leidt naar een diploma secundair onderwijs of beroepskwalificatie niveau 4
  • vanaf 1 september 2019: een knelpuntopleiding
 • U hebt geen diploma hoger onderwijs en u volgt een opleiding die leidt naar een bachelordiploma