Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Premie voor het behalen van een diploma secundair onderwijs via het volwassenenonderwijs

Omschrijving

Als je een diploma secundair onderwijs behaald hebt via het volwassenenonderwijs, kan je in aanmerking komen voor een premie. Dit houdt in dat het door jou betaalde inschrijvingsgeld terugbetaald wordt. 

Voorwaarden

Je kunt de premie aanvragen als je een diploma secundair onderwijs behaald hebt via het volwassenonderwijs. Je komt niet in aanmerking voor deze premie als je in het verleden al een diploma secundair onderwijs behaald hebt. 

Je kunt de premie aanvragen voor de diplomagerichte beroepsopleiding of de HBO5-opleiding die je in combinatie met de opleiding Aanvullende Algemene Vorming succesvol beëindigde.

Het onderdeel Aanvullende Algemene Vorming is gratis. Voor dit onderdeel kan je geen premie krijgen.

Procedure

Je kunt de premie aanvragen tot 1 jaar na de uitreiking van uw diploma secundair onderwijs.

Mail het ingevulde aanvraagformulier naar premie.volwassenenonderwijs@vlaanderen.be. Voeg een kopie toe van jouw diploma secundair onderwijs en, indien van toepassing, de inschrijvingsfiches voor inschrijvingen van voor maart 2013. 

Na ontvangst onderzoekt de afdeling Hoger en Volwassenenonderwijs de gegevens van uw inschrijving. De premie wordt berekend op basis van het door jou betaalde inschrijvingsgeld. Je ontvangt een mail of brief met de beslissing over jouw aanvraag, het bedrag van de premie en de gegevens waarmee de premie werd berekend. Je krijgt 2 weken tijd om eventuele ontbrekende gegevens te melden. Daarna wordt de premie definitief berekend en uitbetaald.

Hou rekening met een mogelijke wachttijd van 3 maanden.

Bedrag

Je krijgt alleen een terugbetaling voor het wettelijk inschrijvingsgeld dat je effectief betaald hebt voor de modules van de opleiding waarin je afstudeert:

  • Je krijgt enkel een premie voor de modules waarvoor je geslaagd bent.
  • Als je een (gedeeltelijke of volledige) vrijstelling van het inschrijvingsgeld hebt verkregen, wordt hiermee rekening gehouden.
  • Bijkomende kosten voor cursusmateriaal worden niet terugbetaald.
  • Modules gevolgd in een andere opleiding worden niet terugbetaald.
  • Je krijgt ook geen premie voor het gedeelte dat je betaald hebt met opleidingscheques. 

Voor inschrijvingsgeld betaald tot en met schooljaar 2014-2015

  • Maximum 460 euro per diplomagerichte beroepsopleiding per schooljaar
  • Maximum 575 euro per HBO5-opleiding per schooljaar.

Voor inschrijvingsgeld betaald vanaf het schooljaar 2015-2016:

  • Maximum 600 euro per diplomagerichte beroepsopleiding of HBO5-opleiding per schooljaar, met een maximum van 300 euro per semester.

Wettekst

De regelgeving in verband met de premie voor diplomagerichte opleidingen in het secundair volwassenenonderwijs vind je bij Onderwijs Vlaanderen.