Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Arbeidsongeschiktheid - inhaalpremie

Omschrijving

Als je arbeidsongeschikt bent en aan de voorwaarden voldoet, ontvang je jaarlijks een inhaalpremie voor langdurige invaliditeit. Deze premie ontvang je in de maand mei en komt bovenop jouw uitkering.

Voorwaarden

  • Je bent op 31 december van het voorbije jaar minstens 1 jaar arbeidsongeschikt.
  • En je bent nog arbeidsongeschikt op 1 mei van het lopende jaar.

Procedure

Als je recht hebt op de premie, betaalt jouw ziekenfonds deze eind mei automatisch uit. Je moet geen aanvraag indienen.

Bedrag

In 2018 bedraagt de premie

  • minstens 320,54 euro voor werknemers en werklozen, afhankelijk van de gezinssituatie en het aantal jaren dat u arbeidsongeschikt bent
  • 216,50 euro voor zelfstandigen.