Knokke-Heist bezoeken als toerist?
Ja Nee

Publieke Consultatie Natuurbeheerplan

Publieke consultatie natuurbeheerplan

Voor het natuurdomein Groene Gordel Heist-West, op grondgebied van de gemeente Knokke-Heist werd door het Agentschap Natuur en Bos het natuurbeheerplan geactualiseerd en een toegankelijkheidsregeling opgemaakt. Hierin worden de beheerdoelstelling toegelicht en de toegankelijkheid voor bezoekers omschreven. Het dossier digitaal inkijken kan op [www.natuurenbos.be/nbp-tr-groene-gordel-heist-west]www.natuurenbos.be/nbp-tr-groene-gordel-heist-west.

Gedurende de periode van 10/11/2022 tot en met 10/12/2022, kunnen opmerkingen en/of bezwaren schriftelijk worden ingediend via e-mail: siege.vanballaert@vlaanderen.be.

Meer info?