Knokke-Heist bezoeken als toerist?
Ja Nee

Recht op maatschappelijke hulp

Omschrijving

Naast het recht op maatschappelijke integratie in de vorm van het leefloon of een tewerkstelling, kan het OCMW ook maatschappelijke hulp bieden aangepast aan jouw specifieke situatie. Dit recht op maatschappelijke hulp geldt ook voor mensen die niet aan de voorwaarden van het leefloon voldoen.

Elk OCMW beslist zelf welke vorm van hulpverlening zij het meest geschikt vindt. Het kan gaan om financiële steun (al dan niet gelijk aan het leefloon), voedselbonnen, een tijdelijk onderkomen, een voorschot op een andere uitkering  ...

Voorwaarden

Het OCMW bepaalt welke voorwaarden er aan de specifieke hulpverlening zijn verbonden. Zo moet je onder ander op het grondgebied van Knokke-Heist verblijven.

Procedure

Je neemt contact op met het OCMW van Knokke-Heist. Indien je je niet kan verplaatsen, bestaat de mogelijkheid om een huisbezoek aan te vragen.

Het OCMW doet een sociaal en financieel onderzoek en gaat na of je aan de eventuele voorwaarden voldoet.