Knokke-Heist bezoeken als toerist?
Ja Nee

Registratie van pluimvee en hobbypluimvee

Dierengezondheidszorg Vlaanderen - pluimvee

Houd je thuis pluimvee als hobby? Of hou je pluimvee voor de eieren of voor de slacht? Dan kan het goed zijn dat je je moet laten registreren in de Saniteldatabank. DGZ geeft je hier graag meer uitleg over.

Wie moet zich laten registreren in de Saniteldatabank*?

Afhankelijk van de soort pluimvee, het aantal en met welk doel deze gehouden worden, maakt de wetgeving een onderscheid of je je al dan niet dient te laten registreren. Voor welke pluimveesoorten is deze wetgeving van toepassing? De registratie in de Saniteldatabank is enkel van toepassing voor houders van: kippen, kalkoenen, parelhoenders, eenden, ganzen, kwartels, duiven, fazanten, patrijzen en loopvogels (struisvogels, emoes, nandoes en casuarissen).

Wanneer is het nodig om je te registreren? 

Hou je enkel hobbypluimvee (bv. sierkippen) dat nooit in de voedselketen komt, ook de eieren niet? Dan zijn er twee mogelijkheden:

• Als je meer dan 199 dieren als hobbypluimvee houdt en/of je neemt deel aan een markt. In dit geval laat je een beslag** registreren als hobbyhouderij.

• Beschik je over een inrichting*** waar je op regelmatige basis hobbypluimvee aan- en verkoopt? Dan word je beschouwd als een pluimveehandelaar en laat je een beslag als handelsbedrijf activeren.

Hou je pluimvee voor de productie van eieren en/of vlees? Dan zijn er ook hier twee mogelijkheden

: • Zolang je deze producten uitsluitend binnen het eigen gezin consumeert, moet je niets registreren

. • Van zodra je echter pluimvee dat bestemd is voor de voedselketen of producten ervan (eieren/vlees) weggeeft of verkoopt buiten je gezin, is het wél verplicht om een bepaald type beslag te laten activeren in de Saniteldatabank.

Meer info op de website van DGZ: Pluimvee | DGZ

Meer info?