Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Reglement - Toelage voor wachtdienst thuis

Enig artikel

In het artikel 1 van het gemeenteraadsbesluit van 31 mei 2001, waarin het reglement over de toekenning van een toelage voor een wachtdienst thuis wordt hervastgesteld en gecoördineerd, wordt het bedrag van “40,21 BEF of 0,9968 euro” met ingang van 1 maart 2004 vervangen door “2,01 euro”.

 

Dit bedrag is gekoppeld aan de spilindex 138,01 en schommelt volgens het indexcijfer van de consumptieprijzen.

Datum goedkeuring: 25 maart 2004

Datum bekendmaking: 29 maart 2004