Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Het Zwin

Biodiversiteitsstudie planten

In het Zwin wordt nog steeds aan onderzoek gedaan. De leerlingen gaan dan ook zelf aan de slag en elke bijdrage is onderdeel van de crowd-sourced, people science. In het Natuur Educatief Centrum krijgen de leerlingen toelichting over lopende onderzoeken. Aansluitend gaan ze zelf aan de slag! Het Zwin is een dynamische biotoop. Onderzoek blijft altijd aan de orde!

Begrippen als niche, biodiversiteit, ecosystemen en ecosysteemdiensten komen aan bod.

Doelgroep: 2e graad secundair

Periode: september, oktober 2020 en mei, juni 2021

Info: info@zwin.be, T 050 607 086

Biodiversiteitsstudie vogels

Het park en de zwinvlakte zijn de ideale plekken om de verschillende planten van de slikken en de schorren te onderzoeken en zo de biodiversiteit en zonering van dit natuurgebied te ontdekken. Met een transectstudie nemen we registratie van de waarnemingen. We brengen de biodiversiteit in kaart en leiden hieruit de verklaringen van overleven of uitsterven van dier en plant om ons heen.

 

Doelgroep: 2e graad secundair

Info: info@zwin.be, T 050 607 086

Zoom in op het Zwin

Het Zwin Natuur Park is een internationale luchthaven voor vogels. De leerlingen ontdekken de rijke fauna en flora van het Zwin via een uitgestippeld parcours en gaan zelf aan de slag als onderzoeker. Met gebruik van allerlei meetinstrumenten onderzoeken ze de waterdiertjes en typische planten van het Zwin. Deze module speelt in op de nieuwe eindtermen.

Doelgroep: 1ste jaar van de 1ste graad

Periode: september, oktober 2020 en maart tot juni 2021

Info: info@zwin.be, T 050 607 086

Zot van het Zwin

Zot van het Zwin laat de leerlingen verschillende jobs ontdekken die in een natuurpark kunnen beoefend worden. Mogelijk helpt deze modulen hen om keuzes te maken voor de toekomst. Eerder een wetenschappelijke of technische richting? Gewapend met een iPad en bijhorende IBook verkennen ze in groepjes het Zwin Natuur Park.

 

Doelgroep:  2de jaar van de 1ste graad

periode: september, oktober 2020 en maart tot juni 2021

Info: info@zwin.be, T 050 607 086

Zwinbiotopentocht

De Zwinbiotopentocht is een stevige wandeling met een van onze gidsen. Die neemt je mee doorheen minstens vijf verschillende biotopen. Dataloggers verzamelen ondertussen automatische data om je tocht te registreren en de abiotische factoren te meten. Meer info in de schoolbrochure.

 

Doelgroep: 3e graad

Periode: september, oktober 2020 en maart tot juni 2021

Info: info@zwin.be, T 050 607 086