Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Jeugdpreventie

Choose Life

Dit is een workshop drugpreventie voor de 2e graad secundair onderwijs, die in de klas zelf wordt gegeven door de preventiemedewerkster en de drughulpverlener vanuit De Sleutel en 1 of 2 lesuren duurt.

Tijdens de workshop wordt stilgestaan bij verschillende vormen van gebruik en ligt de nadruk op eigen keuzes maken.

 

Info: Kathy Maelegheer, preventiemedewerker Jeugdcultuur, T 050 630 800

Getuigenis Tinnitus

“Muziek is het mooiste wat er is, maar jammer genoeg kan het je oren ook stevig naar de knoppen helpen.

De Tuut van Tegenwoordig biedt een interactieve lezing rond oorsuizen en gehoorschade aan, volledig op maat van jongeren. De lezing wordt gegeven door een jongere die zelf oorsuizen heeft, opgelopen door te veel en te luide muziek.

Naast zijn persoonlijk verhaal worden er ook tips gegeven hoe je oorsuizen kan voorkomen en wordt het oordoppenaanbod (en de voor- en nadelen van elk type) begrijpelijk uit de doeken gedaan.

Doelgroep: 2de en 3de graad

Info: Kathy Maelegheer, preventiemedewerker Jeugdcultuur, T 050 630 800

Veilig op het internet - workshop

Een informatiesessie om jongeren op een positieve manier te begeleiden en preventieve tips aan te reiken om hen verstandig te leren omgaan met het internet. De workshop kan gaan over thema’s zoals sociale netwerken, verschillende vormen van cybercrime, verantwoord internetgebruik en privacy,… De sessie kan in de klas gegeven worden.

Doelgroep: 1e tot 3de graad secundair

Info: Deborah Geselle - preventiedienst - preventie@knokke-heist.be

Politie aanbod

September/oktober: opleiding “gemachtigde opzichters”

Oktober/november: Preventieve controle fietsen voor zowel basis- als secundair onderwijs. Het volledige schooljaar: op eenvoudig en tijdig verzoek (minimum één maand vooraf)

  • Bijstand aan verkeers(dag)week georganiseerd door de scholen.
  • Materiële ondersteuning aan verkeers- en mobiliteitslessen. (VEMOE-mobiel met aanhangwagen)
  • Uitbating van een fietsvaardigheidsparcours (beschikbaar vanaf eerste leerjaar tot eerste graad secundair) op een verkeer gerelateerde activiteit georganiseerd door de school.
  • Informatiesessie over “opgefokte bromfietsen en de gevaren van sturen onder invloed van drugs en/of alcohol” voor ouders op initiatief van scholdirectie of ouderraad.

 

Info: verkeerspolitie - Christoph.VanWynsberghe@police.belgium.eu - T 050 619 640

Studieondersteuning secundair onderwijs

Om tegemoet te komen aan de aanbevelingen uit het onderzoek naar maatschappelijk kwetsbare jongeren aan de Oostkust “Kustze!” startte vzw Spelotheek De Wip in 2019 met het project Studieondersteuning voor jongeren uit het middelbaar onderwijs. De klemtoon in dit project ligt op studiebegeleiding, taalondersteuning en vrijetijdsbesteding. Begeleiding gebeurt door een studiecoach en ondersteunen jongeren met maken van huistaken en voorbereiden van toetsen. We zetten in op zelfredzaamheid en welbevinden.

Doelgroep: alle graden van het secundair

Praktisch: in De Marge (Edw. Verheyestraat 16) op maandag van 16u tot 18u, op woensdag van 12u tot 14u30