Knokke-Heist bezoeken als toerist?
Ja Nee

Sociaal

Lespakket mantelzorg

Knokke-Heist vindt het belangrijk dat mantelzorgers zich ondersteund voelen. Ook jonge mantelzorgers mogen hierbij zeker niet vergeten worden.

In dit lespakket wordt het onderwerp mantelzorg zeer ruim besproken: wat is mantelzorg, welke impact heeft ‘mantelzorger zijn’ op een jongere, waar kan een mantelzorger terecht, hoe kan je een mantelzorger ondersteunen, wat kan de school betekenen voor een mantelzorger, …

Op een heel interactieve manier wordt deze inhoud overgebracht op de leerlingen. Daarnaast toont het pakket aan dat zorg dragen voor iemand mooi kan zijn, maar terzelfdertijd ook gevolgen kan hebben die niet altijd zichtbaar zijn.

Doelgroep: 2de en 3de graad

Meer info: Sociaal Huis - T 050 530 940 - sociaalhuis@knokke-heist.be