Knokke-Heist bezoeken als toerist?
Ja Nee

Burgerzaken: Waarmee kan de school helpen

1. Aanvraag rijksregisternummer van de leerlingen.

Deze is af te lezen van de nieuwe elektronische identiteitskaart, KIDS-ID en op de SIS-kaart van het ziekenfonds. Om te vermijden dat de mensen onnodige stappen doen, is het misschien eenvoudiger te vragen naar een kopie van elektronische identiteitskaart of SIS-kaart van je leerlingen. Kinderen die nooit in een Belgische gemeente zijn ingeschreven, hebben geen rijksregisternummer.

2. Aanvraag uittreksel uit de geboorteakte van de leerlingen

Deze kost en/of de administratieve rompslomp voor de ouders, kan vermeden worden als de school ze zelf vraagt om een controle van de gegevens van de kinderen. Dit kan op eenvoudig schriftelijk verzoek met een lijst van de kinderen met vermelding van naam en voornamen, geboortedatum en plaats. De dienst Burgerlijke Stand controleert dan de gegevens voor de kinderen geboren in onze gemeente. Voor leerlingen geboren in een andere gemeente, moet dezelfde aanvraag gebeuren in de plaats van de geboorte.

3. In Knokke-Heist wordt aan -12jarigen een kids-ID uitgereikt (o.a. nodig voor de sneeuwklassen).

Biedt mogelijkheden aan de ouders om zeven telefoonnummers van contactpersonen in de chip te steken voor het geval er iets zou gebeuren met het kind. De aanmaaktijd hiervoor is twee tot drie weken. Wil dus de ouders verwittigen dat ze deze identiteitskaart tijdig moeten aanvragen.

4. Richtlijnen voor de pasfoto’s van de nieuwe elektronische identiteitskaarten

Vraag ze na bij Burgerzaken vooraleer de school deze foto’s aanlevert.

5. Reistoelating voor minderjarigen

Minderjarige kinderen die op reis gaan zonder hun ouders, moeten naast hun Kids-ID ook een reistoelating meenemen. De ouders kunnen die op eenvoudig verzoek verkrijgen bij de dienst burgerzaken. Het volstaat de naam van het kind en van de ouder die zal ondertekenen op te geven. Ook de reisbestemming en de periode van de reis zal worden gevraagd, alsook de instantie of de persoon die tijdens de reis verantwoordelijk is voor het minderjarig kind.

6. Reistoelating voor minderjarigen uit niet-EU-landen

Het is de bedoeling dat kinderen uit niet-EU landen, die niet in orde zijn met hun identiteitspapieren (illegalen, uitgeprocedeerde asielzoekers, aanvraag humanitaire of medische redenen, ...) ook mee op reis zouden kunnen met hun klasgenoten. Nu blijven altijd dezelfde kinderen thuis omdat ze geen paspoort of EID hebben. Zij zijn tenslotte het slachtoffer van de keuze van hun ouders.

Wat is er nu anders :

  • de school vult een reizigerslijst in (voor schoolreizen binnen de Europese Unie) met het reisdoel en de periode van de reis.
  • de school vult een bijlage in met de naam van de school, adres, reisdoel , en de namen van de begeleidende leerkrachten
  • van alle NIET-EUROPESE kinderen wordt een lijst ingevuld met naam, voornaam, geboorteplaats, geboortedatum, nationaliteit.
  • een foto wordt van al die kinderen bevestigd op de lijst.
  • de lijst wordt voor goedkeuring naar de Dienst Vreemdelingenzaken, Bureau R - administratie asiel gestuurd.
  • Na goedkeuring wordt op de lijst bevestigd dat de niet EU-kinderen gerechtigd zijn om België weer binnen te reizen.

Deze lijsten zijn geldig voor de ganse EU.

7. Het verstrekken van personenlijsten uit de bevolkingsregisters

Het geven van personenlijsten aan derden is verboden (cfr. Wet op de privacy – onderrichtingen op het houden van de bevolkingsregisters).