Knokke-Heist bezoeken als toerist?
Ja Nee

Schuldbemiddeling

Omschrijving

Via schuldbemiddeling wordt een regeling getroffen voor de betaling van de schuldenlast. Het gaat om schulden in het kader van het consumentenkrediet, maar ook andere schulden zoals financiële boetes, belastingsschulden, huurschulden,... komen in aanmerking.
Hiermee bedoelen we concreet een eenmalig contact of onderhandeling.

Voorwaarden

Neem contact op met het Infopunt van het Sociaal Huis.

Meebrengen

- identiteitskaart
- loon, pensioen, uitkering (strookje, fiche)
- klevertje ziekenfonds
- betaalbewijs gas/elektriciteit en huur
- rekeningnummer
- overzicht schuld

Meer info?

OCMW Financiële steun