Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Sociale tewerkstelling

Omschrijving

Volgende tewerkstellingsmaatregelen zijn mogelijk:

 • het OCMW treedt als werkgever op (artikel 60, § 7);
 • het OCMW werkt samen met een derde werkgever/gebruiker (artikel 61);
 • het OCMW staat in voor omkadering en opleiding (artikel 61);
 • het OCMW komt financieel tussen in het loon
  • Activaplan
  • SINE
  • doorstromingsprogramma
  • invoeginterim;
 • het OCMW gaat een partnerschap aan met de VDAB of de BGDA (of een door die dienst erkende partner).

Zie bijlage voor meer informatie.

Voorwaarden

 • kandidaat-politieke vluchtelingen, ingeschreven in het wachtregister;
 • gerechtigden op een financiële maatschappelijke hulp: vreemdelingen ingeschreven in het vreemdelingenregister die omwille van hun nationaliteit geen aanspraak kunnen maken op het recht op maatschappelijke integratie;
 • gerechtigden op maatschappelijke integratie (leefloon);
 • ook voor vreemdelingen met een verblijf van bepaalde duur mits arbeidskaart C of voorlopige arbeidsvergunning.

Meebrengen

 • identiteitskaart
 • inschrijvingsbewijs VDAB
 • beslissing RVA
 • attest RVA en of Hulpkas mbt te presteren dagen        
 • arbeidsovereenkomst
 • loonfiches
 • rekeningnummer
 • attest 66% arbeidsongeschiktheid