Knokke-Heist bezoeken als toerist?
Ja Nee

Taal

Fantastik

Fantastik is een forum aan activiteiten om de Nederlandse taal te activeren en te stimuleren bij kinderen. Fantastik richt zich met een aanbod van taalspelactiviteiten op kinderen van 4 tot en met 8 jaar.

De taalspelvoormiddagen gaan tweewekelijks door op zaterdagvoormiddag in de lokalen van de spelotheek op zaterdagvoormiddag van 9u45 - 12 uur (de Vrièrestraat 26 in Heist). Inschrijvingen gebeuren tijdens een inschrijfmoment in de spelotheek.

Dit inschrijfmoment gaat door op zaterdag 18 september van 10 tot 12 uur en van 13 tot 15 uur. De zorgcoördinatoren krijgen vooraf de inschrijfformulieren en geven dit mee aan geïnteresseerde ouders van kinderen die in aanmerking komen voor het project.

 

Zomerschool: topklasse

TopKlasse! is een zomerklas voor kinderen tussen 4 en 12 jaar waarbij het inoefenen van schoolse basisleerinhouden en - vaardigheden, een zinvolle en leerrijke vrijetijdsbesteding en speelse taalstimulering centraal staan. Tijdens de zomer vindt dit gedurende 6 weken elke weekdag plaats in de Vrièrestraat 26 in Heist. Dit wordt volledig gratis aangeboden.  

Kinderen die zich in een maatschappelijk kwetsbare situatie bevinden met behoefte aan extra schoolse oefenkansen en/ of nood aan gestructureerde vrijetijdsbesteding.

Daisyboeken

“Ik haat lezen” is een veelgehoorde uitspraak bij kinderen met leesproblemen, maar dat hoeft helemaal niet. Ze kunnen geholpen worden door boeken te lezen samen met een Daisy-boek. Bij dit ingesproken boek kunnen ze al luisterend door het boek bladeren, van zin naar zin, van bladzijde naar bladzijde en van hoofdstuk naar hoofdstuk. Het Daisy-luisterboek in combinatie met de gedrukte versie maakt het lezen makkelijker, zodat het toch leuk blijft. Voor meer info kan je terecht in Bibliotheek Scharpoord.

Prins Filipfonds

Permanente dialoog en uitwisseling stimuleren tussen de verschillende Gemeenschappen van België

Het Prins Filipfonds is een Fonds dat werkzaam is dankzij een financiële schenking van de Koning Boudewijnstichting. Het Fonds werkt op een autonome manier en wordt beheerd door haar eigen Bestuurscomité.  

Elkaar leren kennen en waarderen, over de afkomst en de taalgrenzen heen: dat is de doelstelling van het Fonds dat in 1998 werd opgericht. Dankzij de acties van het Fonds hebben de voorbije jaren tienduizenden personen vanuit een culturele en een taalkundige diversiteit die de rijkdom vormen van ons land, elkaar ontmoet.  

Of het nu gaat over onderwijs, cultuur, diversiteit of media, het Fonds kijkt met een open blik naar onze samenleving en naar de wereld.  

Het Prins Filipfonds speelt een sleutelrol bij de ondersteuning van projecten en de ontwikkeling van originele initiatieven die daarbij de voorkeur geven aan de ontmoeting en de uitwisseling tussen de verschillende Gemeenschappen van het land.  

Het gaat om een financiële steun.

INFO www.prins-filipfonds.org

Tolkendienst

Het gemeentebestuur Knokke-Heist voorziet een financiële tussenkomst voor scholen en leerkrachten die zich wensen te beroepen op een tolk om ouders bij te staan tijdens oudercontacten. Daardoor kunnen mensen met een auditieve beperking of die onvoldoende Nederlands kennen, begrijpen hoe het met dochter- of zoonlief gaat op school. In sommige gevallen wordt beroep gedaan op een fysieke tolk en er kan ook steeds gebruik worden gemaakt van een telefonische tolk.

Sinds 2020 moeten de gemeentelijke scholen dit doen door het identificatieformulier te bezorgen aan de dienst jeugdcultuur die dit op hun beurt bezorgen aan het Agentschap voor Integratie en Inburgering waarmee het gemeentebestuur een overeenkomst heeft lopen. Andere scholen sluiten zelf een overeenkomst af met het Agentschap voor Integratie en Inburgering, maar ook hiervoor staat het gemeentebestuur van Knokke-Heist in voor de betaling van de tolken. Hiervoor moet elke aanvraag wel gemeld worden aan de stafmedewerker flankerend onderwijsbeleid via de dienst jeugdcultuur. Voor meer info (zoals bijvoorbeeld het bekomen van het identificatieformulier of overeenkomst) kan contact worden opgenomen met de stafmedewerker flankerend onderwijs via de dienst Jeugdcultuur.

INFO Kathy Maelegheer - stafmedewerker flankerend onderwijs – dienst jeugdcultuur – T 050 630 806 – M kathy.maelegheer@knokke-heist.be