Knokke-Heist bezoeken als toerist?
Ja Nee

Vorming voor leerkrachten

CGSO

Het CGSO Brugge – Centrum voor Geboorteregeling en Seksuele Opvoeding - heeft reeds meer dan 40 jaar ervaring bij het organiseren en begeleiden van workshops rond relaties, intimiteit en seksualiteit, zowel in het lager en secundair onderwijs, het bijzonder onderwijs, in voorzieningen voor bijzondere jeugdzorg, OKAN-klassen en opvanginitiatieven voor nieuwkomers en migranten.

Sedert kort organiseren zij ook nascholingen voor zorgprofessionals, leerkrachten en (leerling)begeleiders.

Naast deze vormingen, die steeds op maat worden uitgewerkt, verlenen zij ook info, advies en psychosociale begeleiding aan om het even wie hier nood aan heeft.

 Het CGSO staat garant voor een kwalitatieve dienstverlening aan een ruime doelgroep. Respect voor ieders eigenheid is de basis van elke interventie, elk gesprek, elke actie. De workshops over relaties en seksualiteit worden steeds aangepast aan de noden van de doelgroep zonder hierbij de ontwikkelingsdoelstellingen uit het oog te verliezen. D.m.v. duidelijk uitgeschreven leerlijnen wordt een voortdurende continuïteit gegarandeerd.  

Alle vormingsmedewerkers van het CGSO worden intensief gecoacht en op regelmatig bijgeschoold door professionals en vormen het kloppend hart van de werking.

Voor het organiseren van een pedagogische studiedag, het bijwonen van één van onze trainer-to-trainer opleidingen of een andere vraag, neem vrijblijvend contact met ons op via: info@cgso.be  

Vlaggensysteem

Het vlaggensysteem is een werkinstrument dat de intermediair helpt onderscheid te maken tussen groene vlag seksueel gedrag (helemaal aanvaardbaar), gele vlag (licht grensoverschrijdend), rode vlag (ernstig grensoverschrijdend) en zwarte vlag (zwaar grensoverschrijdend). Aan elke vlag is een pedagogisch advies gekoppeld, dat de begeleider kan helpen gepast te reageren op het seksueel gedrag van kinderen. Het didactisch materiaal kan worden ontleend. Er kan ook een workshop aangevraagd worden voor leerkrachten, opvoeders en begeleiders.

INFO Dienst Jeugdcultuur / T 050 630 800

De Sleutel

HET GAT IN DE HAAG  - persoonlijke en sociale vaardigheden in de kleuterklas

30 herkenbare verhalen, 90 kleurrijke kijkplaten, meer dan 300 boeiende activiteiten. Sinds de lancering maakten een kleine 1 000 kleuterleidsters uit 240 verschillende scholen kennis met Het gat in de haag. Het is voor Vlaanderen het eerste pakket dat persoonlijke en sociale vaardigheden koppelt aan de inzichten van meervoudige intelligentie op het niveau van het kleuteronderwijs.

Bij elk verhaal staat één belangrijke persoonlijke of sociale vaardigheid centraal. De verschillende oefeningen trainen deze vaardigheid. We maken daarvoor gebruik van de acht verschillende intelligenties bij de kinderen. De thema’s van de verhalen sluiten nauw aan bij de belangstellingscentra van elke kleuterklas. Het materiaal bestaat uit 3 boeken en is aangepast aan het niveau van de kleuters.

Tijdens de vorming maak je niet alleen kennis met de verhalen en de oefeningen, je verkent ook de achtergrond van persoonlijke en sociale vaardigheden en meervoudige intelligentie. Wij reiken je handvaten aan om dit materiaal zo efficiënt mogelijk te integreren in de dagdagelijkse praktijk. De dag na de training kan je al aan de slag.

Deze open training is voor directie ook de ideale gelegenheid om te ondervinden hoe een pedagogische studiedag er in de school uit zou kunnen zien. Zo koop je geen kat in een zak en weet je wel zeker dat je collega’s tevreden zullen zijn over de training en het materiaal.

DOELGROEP: Kleuterleerkrachten, zorgleerkrachten & directies.

DATA: 22 september 2021 (9-12u, Gent) , 10 november 2021 (9-12u, Antwerpen) , 22 december 2021 (9u-11u, online)

 

UNPLUGGED - Drugpreventie in de klas, hoe pak ik dit best aan?

Met Unplugged! Unplugged wordt op Europees niveau geprezen omwille van zijn effectiviteit en past binnen een drugbeleid op school in het luikje educatie.Het materiaal van Unplugged is aangepast aan de behoeften van elke graad en voldoet aan de criteria voor effectieve drugpreventie:

 • Oefenen van persoonlijke en sociale vaardigheden;
 • Aanreiken van kennis;
 • Werken aan normbesef;
 • (Inter)actieve oefeningen;
 • Werken met sociale invloed.

 

DOELGROEP :Voor (zorg)leerkrachten, directies en graadcoördinatoren

DATA:

13 oktober 2021 (9-12u, Brugge) (BuSO),

18 oktober 2021 (9u-12u, Gent) (1e graad ASO, TSO, KSO)

19 oktober 2021 (9u-12u, Gent) (BSO & Deeltijds)

17 december 2021 (14u-16u, online) (alle onderwijsvormen)

 

KLIKKEN DOET KICKEN - “Over schermmisbruik”

We kunnen schermen niet meer uit ons dagelijks leven bannen. Een app’je sturen om te melden dat we te laat zijn en ondertussen Spotify in onze oren. Enkele uurtjes gamen met vrienden van over de hele wereld, een WhatsApp’je sturen Instagram en Facebook checken. Misschien ook voor jou en je leerlingen een dagelijkse realiteit? Het baart de samenleving stilaan zorgen want is te veel schermtijd wel gezond? Kun je verslaafd raken aan gamen of aan je smartphone? En wat doet al dat schermgebruik met ons brein? Vanuit onze expertise met verslaving ontwikkelden we een vorming rond het thema schermverslaving. Voor deze vorming ontwikkelden we een bruikbaar leerlingenboekje. Na deze vorming ben je in staat om een project in jouw klas te organiseren.

We geven een antwoord op volgende vragen:

 • Moeten we ons zorgen maken over het smartphonegebruik bij jongeren?
 • Dienen scholen leerlingen te beschermen tegen overmatig schermgebruik?
 • Waarom is het belangrijk om de nadruk te leggen op slaap, beweging, verveling, concentratie en offline vriendschappen?
 • Digitale detox versus digitale voedzaamheid… What’s in a name?
 • Wat zegt de wetenschap over game- en schermverslaving?
 • Is de jeugd verslaafd? En zo ja, kunnen ze behandeld worden?
 • Met welk lesmateriaal kan ik aan de slag?

 

Wil je graag onze medewerking tijdens je projectdag? Wij bieden een interactieve workshop aan die aanvullend is bij de activiteiten die de leerkrachten organiseren.

DOELGROEP: leerkrachten, zorgcoördinatoren, directies secundair onderwijs.

DATA:

30 september 2021 (13u30-16u30, Gent)

8 oktober 2021 (9-12u, Gent)

23 november 2021 (9u-12u, Knokke)

15 december 2021 (9u-11u, online)

 

DRUGS EN HET (PUBER)BREIN

Hoe komt het dat jongeren volmondig in de klas zich uitspreken tegen drugs om vervolgens toch te experimenteren met cannabis, tabak en andere drugs? In deze navorming kijken we naar het verschil tussen een volwassen brein en een puberend brein. We buigen ons daarbij specifiek over de vraag of tieners extra gevoelig zijn voor verslaving en hoe wij als opvoeders hier het best rekening mee kunnen houden.

DOELGROEP: (zorg)leerkrachten en opvoeders

DATA:

23 september 2021 (9-12u, Gent)

11 oktober 2021 (9-12u, Aalst)

5 november 2021 (9-12u, Brugge)

20 december 2021 (9u-11u, online)

 

CANNABIS, THE WONDER WEED?

Hoor je leerlingen soms zeggen dat cannabis onschuldig is en gelegaliseerd moet worden? Vraag je je daarbij af of dit wel klopt en wat je hiermee in de klas kan aanvangen? Of hoe je probleemgebruik opmerkt en wat je als (zorg)leerkracht hierin kan betekenen? Dan is deze vorming iets voor jou!

In deze vorming geven we een antwoord op volgende vragen:

 • Wat is cannabis precies?
 • Hoe werkt cannabis in op (kwetsbare) jongeren?
 • Hoe (on)schadelijk is cannabis? Wat zijn vroegvoorspellers voor probleemgebruik?
 • Hoe kan ik het debat rond medicinale cannabis en legalisering op een genuanceerde manier voeren met mijn leerlingen?
 • Hoe voer ik een verkennend gesprek bij vermoedens van gebruik?

 

DOELGROEP: Leerkrachten uit het secundair onderwijs, die het gevoel hebben niet voldoende te weten over cannabis en tips willen over hoe ze met leerlingen hierrond aan de slag/in gesprek kunnen gaan. Naast leerkrachten zijn ook directies, graadcoördinatoren, zorgleerkrachten welkom.

DATA:

28 september 2021 (13u30-16u30, Knokke)

27 oktober 2021 (9-12u, Brussel)

15 november 2021 (13u30-16u30, Gent)

17 december 2021 (9u-11u, online)

 

Een vorming boeken?

Om een boeking vlot te laten verlopen, contacteer je ons best om mogelijke data af te toetsen. Dit kan via preventie@desleutel.be of via 09-231 57 48. Vormingen kunnen aangevraagd worden vanaf minimum 5 personen. Het maximum per groep houden we op 20 personen. Voor workshops in klassen hanteren we een maximum van 30 leerlingen per groep

Kostprijs?

Voor de vormingen in open aanbod hanteren we de volgende tarieven: 55 euro voor een halve dag (studentenprijs aan 35 euro), 100 euro voor een volledige dag. Een vorming op maat kost 225 euro voor een halve dag. Deze tarieven zijn exclusief materiaal. Voor scholen/organisaties die werken met kwetsbare doelgroepen (BuSO en deeltijds onderwijs) hanteren we 60 euro/halve dag. Wanneer er toch deelnemers uit andere doelgroepen de vorming volgen, vervalt het reductietarief. Deze prijzen zijn steeds exclusief kilometervergoeding (0,37 euro/km vanuit Gent), heen & terug (+ eventuele parkeer- of tolkosten).

De Sleutel is vrijgesteld van btw. Alle prijzen vermeld bij vormingen zijn dus de uiteindelijke prijzen.

 

Meer info?

De Sleutel / Team Preventie - Ebergiste de Deynestraat 2 C - 9000 Gent

www.desleutel.be 09-231 57 48

preventie@desleutel.be