Knokke-Heist bezoeken als toerist?
Ja Nee

Algemene info

Voor alle activiteiten is het aangeraden om vooraf te reserveren. Reserveren kan telefonisch, online of aan het onthaal van het cultuurcentrum. Na reservatie moet de betaling binnen de 5 werkdagen gebeuren. Het bedrag moet gestort worden met vermelding van de voorstelling, cursus, lezing of uitstap. Indien niet betaald binnen de gestelde termijn vervalt de reservatie en komt de plaats terug vrij. Wie inschrijft via de website dient onmiddellijk te betalen. Als een activiteit volzet is, dan plaatsen we je graag op de wachtlijst.

Rekeningnummer: BE98 0961 3182 0593.

De Wet van 30 juli 2013 over de verkoop van toegangsbewijzen tot evenement is uitdrukkelijk van toepassing op alle tickets die je bij ons koopt.

 

Annulaties podium

Annulatie door ons:

Wanneer een voorstelling geannuleerd wordt door het cultuurcentrum, om welke reden ook, word je zo spoedig mogelijk verwittigd en krijg je het bedrag integraal terugbetaald.

Annulatie door jezelf:

Bij annulatie tot 1 maand voor de voorstelling betalen we je het bedrag integraal terug. Voor voorstellingen vragen we de tickets terug te bezorgen. Bij annulatie minder dan 1 maand voor aanvang van de voorstelling, wordt er geen terugbetaling of omruiling gedaan. Je kan je ticket aan de prijs van het ticket aan derden doorverkopen.

 

Annulaties cursussen en uitstappen

Annulatie door ons:

Wanneer een voorstelling geannuleerd wordt door het cultuurcentrum, om welke reden ook, word je zo spoedig mogelijk verwittigd en krijg je het bedrag integraal terugbetaald.

Annulatie door jezelf:

Bij annulatie tot 1 maand voor de activiteit betalen we je het bedrag integraal terug. We vragen schriftelijk te annuleren. Bij annulatie minder dan 1 maand voor aanvang van de activiteit, wordt er geen terugbetaling of omruiling gedaan. Het is wel toegelaten om een vervanger te zoeken. Geef dan wel even de naam door.

Annulatie bij cursussen met meer dan 1 sessie:

Indien je ons schriftelijk op de hoogte brengt en een geldig doktersattest kan voorleggen binnen de termijn van de desbetreffende cursus, heb je recht op een terugbetaling. Er wordt een administratieve kost van € 6 per annulatie aangerekend.

Laatkomers

De kassa is open vanaf 1 uur voor aanvang op plaats van de voorstelling.

Voorstellingen beginnen steeds stipt. Na aanvang van de voorstelling wordt niemand meer toegelaten. Je kan eventueel tijdens de pauze je plaats innemen. Tickets van laatkomers en niet-gebruikte tickets worden niet terugbetaald of omgeruild.

Het ticket moet op verzoek getoond worden. Zonder ticket geen toegang.

 

Gsm, eten en drinken

Wij vragen met aandrang om bij het binnenkomen van de zaal je gsm af te zetten. Drank of eten mag niet mee binnen in de zaal.

 

Voordelen

Er zijn kortingen voorzien voor houders van:

* EDC (European Disability Card - een kaart om de toegang van personen met een handicap tot cultuur, sport en vrijetijdsbesteding te vergemakkelijken -> eudisabilitycard.be)

* groep + 10 personen

De kortingen zijn niet cumuleerbaar!

Het cultuurcentrum aanvaardt de papieren Sodexo cultuurcheques, alsook Edenred sport- en cultuurcheques en Monizze cadeau- en consumptiecheques.

 

Zaalplan