Knokke-Heist bezoeken als toerist?
Ja Nee

Reglement Instagram winactie

Omschrijving

Om de het kerstseizoen extra feestelijk in te zetten, trakteert Cultuur Knokke-Heist iemand met een leuk kerstpakket vol cultuur!

Deze give-away bevat:

  • Duoticket film naar keuze
  • Duoticket lezing naar keuze
  • Duoticket nieuw festival Glimp in maart
  • Boek van topfotograaf Anton Corbijn

 

1. HOE DEELNEMEN AAN DE WEDSTRIJD?

Heel eenvoudig: volg onze Instagrampagina @cultuurknokkeheist en like het bericht over de winactie op onze Instagrampagina. Tag onder het bericht een persoon met wie jij graag samen van dit pakket wil genieten. Alleen op die manier kunnen wij jouw deelname registreren.

 

2. LOOPTIJD

Onderhavige wedstrijd begint te lopen op dag en uur waarop berichtje wordt gepost en op eindigt donderdag 21 december 2023 (23u59). Deelnemingen voor deze begindatum en begin uur en na deze einddatum en na dit eind uur, worden niet in aanmerking genomen. De winnaar wordt op vrijdag 22 december 2023 bekend gemaakt en zal ook persoonlijk op de hoogte worden gebracht.

 

3. DE WEDSTRIJDPRIJZEN

Er is in totaal dus één winnaar van deze winactie. De winnaar krijgt het volledige pakket.

 

4. WEDSTRIJDVERLOOP

Een deelnemer is iemand die de Instagrampagina van Cultuur Knokke-Heist (@cultuurknokkeheist) volgt en het bericht over de winactie, dat gepost wordt liked. Onder het betreffende bericht tagt de deelnemer een andere instagramgebruiker waarmee de deelnemer graag het pakket zou delen. Alle gegevens van de deelnemers worden verzameld tijdens de looptijd van de wedstrijd.

De jury bestaat uit 2 medewerkers van de dienst Cultuur. De winnaar zal via een willekeurig keuzeproces gekozen worden. Dit gebeurd op de dag van bekendmaking, op 22 december 2023.

De winnaar wordt persoonlijk verwittigd. Indien de winnaar niet heeft gereageerd op het bericht 1 dag na ontvangst, wordt een andere winnaar gekozen.

De tickets kunnen niet worden ingeruild tegen speciën of andere voordelen in natura. Ze zijn niet overdraagbaar aan derden en kunnen in geen geval omgeruild worden tegen hun waarde in geld.

In het geval van onregelmatigheden - zoals bijvoorbeeld fouten die zich voordoen bij de webbouwer of programmeur - beslist de gemeente Knokke-Heist autonoom over de manier waarop de fout wordt gecorrigeerd en afgehandeld. Over dit wedstrijdreglement worden geen briefwisseling of telefoongesprekken gevoerd.

De gemeente Knokke-Heist kan op elk ogenblik wijzigingen aanbrengen aan het reglement, dit door melding hiervan te maken op: www.knokke-heist.be/vrije-tijd/cultuurcentrum-knokke-heist.

 

5. ORGANISATIE

Deze wedstrijd wordt georganiseerd door de dienst Cultuur van gemeente Knokke-Heist, Alfred Verweeplein 1 8300 Knokke-Heist.

 

6. DEELNEMINGSVOORWAARDEN

In principe kan iedereen die op het ogenblik van de wedstrijd 18 jaar of ouder is, deelnemen aan deze wedstrijd. Wie als minderjarige toch deelneemt, moet toestemming vragen aan en krijgen van de ouders.

Wie als winnaar van een wedstrijd wordt uitgeroepen zonder volledig te voldoen aan alle deelnemingsvoorwaarden, verliest automatisch zijn recht op de wedstrijdprijs, zonder recht op schadevergoeding en zonder enig verhaal.

 

7. AANSPRAKELIJKHEID

De organisatoren van deze wedstrijd kunnen niet aansprakelijk worden gesteld in geval de wedstrijd door bijzondere omstandigheden gewijzigd of geannuleerd moet worden. De organisatoren sluiten tevens iedere aansprakelijkheid uit voor schade die door hun fout zou worden veroorzaakt, behoudens voor het niet-uitvoeren van verbintenissen die een van de voornaamste prestaties vormen van deze overeenkomst.

 

8. PERSOONSGEGEVENS

De gemeente Knokke-Heist zal de verstrekte persoonsgegevens uitsluitend gebruiken om de deelnemers in de eerste plaats de gevraagde dienst of informatie te kunnen leveren en om hen verder op de hoogte te houden van haar activiteiten, eventueel ook voor statistische en marketing doeleinden.

Deelnemers hebben het recht om hun persoonsgegevens in te kijken en om ze te laten verbeteren indien ze niet correct zouden zijn. Het volstaat om daarvoor contact op te nemen het Cultuurcentrum Scharpoord via het volgende e-mailadres: cc.ticket@knokke-heist.be

 

9. GESCHILLEN

In geval van geschillen zijn enkel de rechtbanken te Brugge bevoegd, onverminderd het recht van de consument om de zaak voor de rechter van zijn woonplaats te (laten) brengen. De rechtbanken zullen het Belgisch recht toepassen om uitspraak te doen.

 

 

Binnenkort meer informatie