Knokke-Heist bezoeken als toerist?
Ja Nee

Vrijstelling voor studies in het kader van knelpuntberoepen

Omschrijving

Als je een nieuwe studie wilt aanvatten die je voorbereidt op een knelpuntberoep, dan kun je worden vrijgesteld van sommige verplichtingen die je als werkzoekende hebt. Je behoudt in dat geval je werkloosheidsuitkering, maar je hebt het recht om een werkaanbieding te weigeren, je hoeft je niet beschikbaar te houden voor de arbeidsmarkt en je hoeft niet meer ingeschreven te zijn als werkzoekende.

Voorwaarden

Om de vrijstelling te krijgen, moet je:

  • een volledig uitkeringsgerechtigde werkloze zijn
  • je studies of leertijd ten minste twee jaar geleden beëindigd hebben
  • geen diploma hoger onderwijs hebben
  • een opleiding volgen die je voorbereidt op een knelpuntberoep.

Procedure

Voordat je aan je studie begint, laat je het formulier 93 C invullen door de onderwijsinstelling waar je de studies wilt volgen. Dat formulier bezorg je via jeuitbetalingsinstelling aan het werkloosheidsbureau.