Knokke-Heist bezoeken als toerist?
Ja Nee

Reductiekaarten voor taxivervoer

Omschrijving

 

Het OCMW kan een financiële tussenkomst geven in taxivervoer voor de senioren en/of personen met een handicap die geregeld een taxi nodig hebben voor hun verplaatsingen.

Men heeft recht op één reductiekaart per maand. Per jaar kan men dus maximaal 12 kaarten verkrijgen.
Op één kaart staan 25 rijen met elk een waarde van € 4,00. De totale waarde bedraagt dus € 100,00.

Het OCMW betaalt u 50% terug. De maximum tussenkomst is dus € 50.

Voorwaarden

• U ondervindt moeilijkheden met verplaatsingen.
• U heeft een verhoogde tegemoetkoming bij de mutualiteit.
• U kan geen of moeilijk gebruik maken van het openbaar vervoer.
• U heeft geen eigen wagen.
• U heeft maximum 1 eigendom.
• U heeft niet meer dan 10.000 EUR spaargeld.

Procedure

De maatschappelijk werker onderzoekt of u in aanmerking komt voor deze tussenkomst.