Knokke-Heist bezoeken als toerist?
Ja Nee

Referentieadres bij het OCMW

Omschrijving

Daklozen kunnen een referentieadres nemen bij het OCMW.
Deze mogelijkheid is enkel voorzien voor daklozen en niet voor bv. campingbewoners of woonwagenbewoners.

Voorwaarden

Vooraleer het OCMW een referentieadres kan toekennen, dienen drie voorwaarden vervuld te zijn:

  1. De persoon moet dakloos zijn. Een dakloze is 'iemand die niet over een eigen woongelegenheid beschikt, die niet de middelen heeft om daar op eigen kracht voor te zorgen en daardoor geen verblijfplaats heeft of tijdelijk in een tehuis verblijft, in afwachting dat hem een eigen woongelegenheid ter beschikking wordt gesteld'. Zijn hier ook inbegrepen de personen die voorlopig opgevangen worden door particulieren om hen tijdelijk en kortstondig uit de nood te helpen, in afwachting dat betrokkenen een eigen woongelegenheid ter beschikking hebben.
  2. De persoon mag niet ingeschreven zijn in het bevolkingsregister. Wanneer iemand nog een inschrijving heeft op een adres waar hij niet meer effectief verblijft, moet het OCMW de nodige stappen zetten om het oude adres te laten schrappen vooraleer het referentieadres kan worden toegekend.
  3. De persoon moet zich wenden tot het OCMW voor dienstverlening. Het volstaat dat de persoon aan het OCMW vraagt om een referentieadres te kunnen krijgen.

Als uit sociaal onderzoek blijkt dat de persoon aan al deze voorwaarden voldoet, zal het Bijzonder Comité van het OCMW beslissen om een referentieadres toe te staan. De betrokken dakloze krijgt dan de nodige formulieren mee waarmee hij zich bij de gemeente kan inschrijven als hebbende een referentieadres op de zetel van het OCMW.

Meer info?

OCMW Financiële steun