Knokke-Heist bezoeken als toerist?
Ja Nee

Lokale subsidie welzijnsinstellingen

Het OCMW Knokke-Heist organiseert, als partner in het Sociaal Huis, hulp- en dienstverlening voor iedereen die in Knokke-Heist woont, met bijzondere aandacht voor mensen met minder welzijnskansen en senioren. Dit gebeurt binnen zijn wettelijk kader.

Met onze dienstverlening willen we iedereen in de mogelijkheid stellen een leven te leiden dat voldoet aan de menselijke waardigheid. Daarnaast heeft onze dienstverlening een brede deelname en integratie in onze samenleving als doel. Tenslotte wil het Sociaal Huis ook de sociale inclusie, emancipatie en de toegang tot sociale grondrechten van kwetsbare personen bevorderen.

Daarvoor ontwikkelen we een kwaliteitsvol en cliëntgericht aanbod op maat van de inwoners van Knokke-Heist en van de hulpvrager. Het Sociaal Huis Knokke-Heist heeft als doelstelling de sociale dienstverlening in Knokke-Heist bekend te maken, op elkaar af te stemmen en overleg tussen de diverse welzijnsdiensten te stimuleren.

Het Sociaal Huis Knokke-Heist wil de werking van welzijnsinstellingen ondersteunen om bovenstaande opdracht te kunnen uitvoeren.