Knokke-Heist bezoeken als toerist?
Ja Nee

Kinderbijslag - schoolpremie

Omschrijving

Om de schoolkosten bij het begin van het nieuwe schooljaar te kunnen dragen, ontvangt u jaarlijks éénmalig een bijslag bij het groeipakket van juli. U ontvangt deze premie ook voor baby’s en peuters die nog niet naar school gaan.

Voorwaarden

Uw kind heeft recht op het groeipakket in de maand juli.

Procedure

Het kinderbijslagfonds betaalt automatisch de jaarlijkse bijslag uit als uw kind recht heeft op het groeipakket in de maand juli. U hoeft daarvoor niets te doen.

De jaarlijkse bijslag wordt betaald aan de persoon die het groeipakket van de maand juli krijgt. Meestal ontvangt de jongste ouder het groeipakket.

Meer informatie over de jaarlijkse bijslag vindt u op de website van het groeipakket.

Bedrag

Het bedrag hangt af van de leeftijd van het kind op 1 juli en van het recht op een toeslag.