Knokke-Heist bezoeken als toerist?
Ja Nee

Gemeentelijke premie voor vakantiekampen voor personen met een beperking

Omschrijving

Kinderen en volwassenen met een beperking kunnen een tegemoetkoming verkrijgen voor het verblijf in een vakantiekamp.

Voorwaarden

  • je hebt minstens drie achtereenvolgende nachten verbleven in een vakantiekamp of in een vakantiecentrum erkend door de bevoegde instanties
  • Een attest van een geneesheer of van de vrederechter van het kanton waar het betrokken kind of volwassene verblijft, waarbij het percentage van de invaliditeit wordt vastgesteld of een bewijsstuk waaruit blijkt dat een verhoogde kinderbijslag voor dit kind uitbetaald wordt.

Procedure


Waar aanvragen?

In het Sociaal Huis te Knokke-Heist.

Meebrengen

  • een attest van waarbij het percentage invaliditeit wordt vastgesteld of een bewijsstuk waaruit blijkt dat een verhoogde kinderbijslag voor het kind werd uitbetaald
  • een attest van de organisatoren van het vakantiekamp of de directie van het vakantiecentrum met de uitdrukkelijke vermelding dat men er met vakantie is geweest
  • een betalingsbewijs