Knokke-Heist bezoeken als toerist?
Ja Nee

Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood

Omschrijving

Het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood (vroeger de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden genoemd) is een tegemoetkoming die u kunt ontvangen als u 65 jaar of ouder bent én als uw zelfredzaamheid beperkt is.

Procedure

 • Inwoners van Vlaanderen kunnen voor ondersteuning van een aanvraag voor het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood, of een herziening terecht bij hun zorgkas.
 • Inwoners van Brussel kunnen voor de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden terecht bij de FOD Directie-Generaal Personen met een handicap.

Meebrengen

Uw identiteitskaart (volmacht indien u zich laat vertegenwoordigen)

Bijkomende informatie

 • Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid

  Directie-generaal Personen met een Handicap

  Administratief Centrum Kruidtuin

  Finance Tower

  Kruidtuinlaan 50 (bus 150)

  1000 Brussel

  T 0800 987 99 (gratis nummer)

  W handicap.fgov.be

Elke 2de vrijdag van de maand houdt de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid - Dienst Personen met een handicap zitdag in het Sociaal Huis te Knokke-Heist en dit van 9u30 - 11u30.

 

Voor meer informatie omtrent het zorgbudget voor ouderen of personen met een handicap, klik op de onderstaande link.