Knokke-Heist bezoeken als toerist?
Ja Nee

Inkomensvervangende tegemoetkoming voor personen met een handicap

Omschrijving

Een inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) is een tegemoetkoming voor personen met een handicap die door hun handicap beperkt zijn in de mogelijkheden om te werken en die daardoor beschikken over een beperkt of geen inkomen.

Voorwaarden

  • Uw handicap moet erkend worden.
  • Uw inkomsten en die van uw partner mogen bepaalde grenzen niet overschrijden.
  • Uw verdienvermogen is maximaal 1/3 van wat een persoon zonder handicap kan verdienen op de arbeidsmarkt.
  • U bent minstens 18 jaar en jonger dan 65 jaar.
  • U bent ingeschreven in het bevolkingsregister.
  • U bent gedomicilieerd en verblijft werkelijk in België.

Naast deze voorwaarden zijn er ook enkele uitzonderingen voor personen jonger dan 18 jaar of misschien voldoet u aan een van de nationaliteitsvoorwaarden zonder verdere voorwaarden. Alle informatie over de voorwaarden vindt u op de website van de Directie-generaal Personen met een handicap.

Procedure

  • Om de tegemoetkoming te krijgen moet u eerst een online vragenlijst invullen. Om de vragenlijst in te vullen, hebt u een elektronische identiteitskaart en kaartlezer nodig en moet u uw pincode weten.
  • Na het invullen van de vragenlijst kunt u online uw aanvraag indienen.
  • De Directie-generaal Personen met een handicap gaat dan, op basis van de vragenlijst, na waarop u recht hebt. Daarvoor kunnen ze ook bijkomende gegevens opvragen bij andere instanties, en bij uw arts of specialist.
  • U wordt per brief op de hoogte gebracht van de beslissing.


In de gemeente Knokke-Heist kunt u de aanvraag doen bij het uw ziekenfonds of bij het Infopunt Sociaal Huis.

Iedere 2e vrijdag van de maand tussen 9u30 en 11u30 houdt een medewerker van de Federale Overheidsdienst - Sociale Zekerheid zitdag in het Sociaal Huis, Kraaiennestplein 1 te 8301 Knokke-Heist.

Bedrag

Financieel voordeel

Het bedrag dat u ontvangt, hangt af van uw gezinssamenstelling, het belastbaar inkomen van uw gezin en de impact van uw handicap op uw verdienvermogen.