Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Inkomensvervangende tegemoetkoming voor personen met een handicap

Omschrijving

Een inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) is een tegemoetkoming voor personen met een handicap die door hun handicap beperkt zijn in de mogelijkheden om te werken en die daardoor beschikken over een beperkt of geen inkomen.

Voorwaarden

Op het ogenblik van de aanvraag:

  • moet u ouder zijn dan 18 jaar en jonger dan 65 jaar
  • kan u maximum 1/3 verdienen van wat een gezond persoon op de arbeidsmarkt kan verdienen
  • mogen uw inkomsten bepaalde grenzen niet overschrijden

Op de website van de Directie-generaal Personen met een Handicap vindt u de volledige voorwaarden.

Procedure

  • Om de tegemoetkoming te krijgen moet u eerst een online vragenlijst invullen. Om de vragenlijst in te vullen, hebt u een elektronische identiteitskaart en kaartlezer nodig en moet u uw pincode weten.
  • Na het invullen van de vragenlijst kunt u online uw aanvraag indienen.
  • De Directie-generaal Personen met een handicap gaat dan, op basis van de vragenlijst, na waarop u recht hebt. Daarvoor kunnen ze ook bijkomende gegevens opvragen bij andere instanties, en bij uw arts of specialist.
  • U wordt per brief op de hoogte gebracht van de beslissing.

In de gemeente Knokke-Heist kunt u de aanvraag doen bij het uw ziekenfonds of bij het Infopunt Sociaal Huis.

Iedere 2e vrijdag van de maand tussen 9u30 en 11u30 houdt een medewerker van de Federale Overheidsdienst - Sociale Zekerheid zitdag in het Sociaal Huis, Kraaiennestplein 1 te 8301 Knokke-Heist.

Bedrag

Het bedrag dat u ontvangt, hangt af van uw gezinssituatie en de inkomsten van uw gezin.