Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Werkhervattingstoeslag voor werkzoekenden van 55 jaar of meer

Omschrijving

Werkzoekenden van 55 of ouder konden, onder bepaalde voorwaarden, een premie krijgen als ze opnieuw aan het werk gingen. Het maakte voor die werkhervattingstoeslag niet uit of u het werk hervat in loondienst of als zelfstandige in hoofdberoep.

Sinds 15 maart 2018 kunt u de werkhervattingstoeslag niet meer aanvragen. Uitkeringsgerechtigde werkzoekenden van minstens 45 jaar die het werk hervatten als zelfstandige in hoofdberoep, kunnen sinds die dag de transitiepremie aanvragen.