Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Werkloosheidsuitkering en wachtuitkering

Omschrijving

Verliest u uw job, dan komt u wellicht in aanmerking voor een werkloosheidsuitkering. Dit is een uitkering voor mensen die, na het beëindigen van hun werk, leertijd of studies, onvrijwillig werkloos zijn.

 

aanvragen via uitbetalingsinstelling

Voorwaarden

Recht op wachtuitkeringen

 • na het beëindigen van uw middelbare studies
 • na een wachttijd van:
  • leeftijd minder dan 18 jaar: wachttijd van 6 maanden
  • leeftijd tussen 18 en 25 jaar: wachttijd van 9 maanden
  • leeftijd minstens 26 jaar: wachttijd van 12 maanden
 • tijdens de wachttijd moet u ingeschreven zijn als werkzoekende en elk passend werkaanbod aanvaarden
 • vraagt u binnen de 3 jaar na uw laatst vergoede dag opnieuw wachtuitkeringen aan, dan wordt u weer toegelaten zonder een nieuwe wachttijd te moeten bewijzen

Recht op werkloosheidsuitkering

 • u moet voldoende lang gewerkt hebben (in loondienst, dus niet als zelfstandige):
  • leeftijd minder dan 36 jaar: 312 arbeidsdagen (1 jaar) in de laatste 18 maanden
  • leeftijd tussen 36 en 49 jaar: 468 arbeidsdagen (1,5 jaar) in de laatste 27 maanden
  • leeftijd minstens 50 jaar: 624 arbeidsdagen (2 jaar) in de laatste 36 maanden
 • vraagt u binnen de 3 jaar na uw laatst vergoede dag opnieuw werkloosheidsuitkeringen aan, dan wordt u weer toegelaten zonder een nieuwe arbeidsperiode te moeten bewijzen

Algemene voorwaarden

 • u bent onvrijwillig werkloos (niet werkloos door eigen schuld of toedoen)
 • u hebt geen inkomen
 • u bent beschikbaar voor arbeidsmarkt
 • u bent ingeschreven als werkzoekende (behoudens vrijstelling)
 • u leeft de controleprocedure na

Raadpleeg de volledige voorwaarden op de website van de RVA

Procedure

 • meld u zo snel mogelijk aan bij uw uitbetalingsinstelling met de nodige documenten (zie meebrengen)
 • u moet een formulier C1 'aangifte van de persoonlijke en familiale toestand' invullen
 • uw uitbetalingsinstelling maakt een aanvraagdossier op en bezorgt dit aan de RVA
 • komt u in aanmerking, dan ontvangt u een uitkering vanaf de dag dat u uw aanvraag indiende
 • u moet zich ook als werkzoekende inschrijven bij de VDAB

Waar aanvragen?

Uw uitbetalingsinstelling (vakbond of Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen)

Meebrengen

 • identiteitskaart
 • ofwel het door uw werkgever afgegeven formulier C4 (als uw arbeidsovereenkomst beëndigd is)
 • ofwel het door uw ziekenfonds afgegeven formulier C6 (na arbeidsongeschiktheid)
 • ofwel het door uw uitbetalingsinstelling afgegeven formulier C109 (na een periode van inactiviteit of arbeid als zelfstandige)

Bedrag

 • het bedrag van de wacht- en werkloosheidsuitkering is afhankelijk van uw gezinssituatie, leeftijd en uw laatst verdiende loon
 • raadpleeg de bedragen op de website van de RVA