Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Werkzaamheden in de Elizabetlaan

In opdracht van de nutsmaatschappijen moeten de nutsleidingen langs de noordzijde van de Elizabetlaan, tussen het Vissershuldeplein en het Heldenplein, vervangen en vernieuwd worden. Dit zijn voorbereidende werken in functie van de volgende fase voor de heraanleg van de doortocht van Heist.

Timing en fasering

De werken aan de nutsleidingen zijn gestart op 19 april en zullen duren tot eind juni 2021 en zijn opgesplitst in 3 deelzones.

In het najaar van 2021 zal de wegenisaannemer dan starten met het vernieuwen van de riolering en het wegdek. Van zodra de timing en concrete fasering van de riolerings- en wegeniswerken gekend is, zal het gemeentebestuur nog communiceren met gedetailleerde informatie.

Verkeersmaatregelen

- tijdens de werkzaamheden is de rechter rijstrook, de parkeerstrook en een gedeelte van het voetpad ingenomen;
- de zijstraten (Kardinaal Mercierstraat en Vuurtorenstraat) zijn ter hoogte van de Elizabetlaan afgesloten;
- op de Elizabetlaan moet het gemotoriseerd verkeer gebruik maken van de linker helft van de rijbaan;
- de fietsers worden omgeleid via het Heldenplein naar de Zeedijk;
- de voetgangers zullen geen hinder ondervinden;
- de woningen zullen altijd toegankelijk zijn via voetgangersbrugjes.

Praktische info

- Na de werkzaamheden wordt alles tijdelijk hersteld zodat alles terug vlot toegankelijk is.
- Er wordt gevraagd aan de bewoners om hun huisvuil te verzamelen in de 4 punten die hiervoor voorzien zijn.