Knokke-Heist bezoeken als toerist?
Ja Nee

Beleid van de preventiedienst

De preventiedienst is een gemeentelijke dienst die deels gesubsidieerd wordt door het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

 

De preventiedienst wenst, in partnerschap, een bijdrage te leveren aan het lokaal integraal preventie- en veiligheidsbeleid met het oog op het voorkomen/beheersen van de criminaliteit, de onveiligheid en de onveiligheidsgevoelens.

 

Ze zal in partnerschap en op grond van de lokale noden en rekening houdend met de nationale, provinciale en zonale (politie) prioriteiten, een strategische veiligheids- en preventieplan voorbereiden en bijdragen aan de uitvoering en de evaluatie van het plan. De doelstellingen en projecten staan neergeschreven in het strategische veiligheids- en preventieplan dat het Gemeentebestuur met het Ministerie van Binnenlandse Zaken afgesloten heeft.

 

In het huidig plan 2014-2017 staan volgende prioriteiten omschreven nl. de administratief sanctioneerbare overlast, de sociale overlast (omgevingsbeheer, drugpreventie, burenbemiddeling), de aanpak van inbraak, gauwdiefstal, fietsdiefstal en verkeersveiligheid.

 

De algemene doelstelling van de dienst is het vrijwaren van het leefklimaat waarin onwenselijk gedrag onmogelijk gemaakt wordt, minder of niet meer gedijt. De uitvoering is erop gericht constructief in te grijpen in of om te gaan met omgevingsfactoren en de uitbouw van samenwerking met diverse partners.

 

De preventiedienst neemt initiatieven die systematisch en doelbewust anticiperen op risicofactoren in functie van het bevorderen of behouden van het welzijn, de gezondheid en de veiligheid van de algemene of specifieke doelgroep.

Meer info?