Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Preventie & Veiligheid

De preventiedienst is actief in de volgende actiedomeinen:

 • Acties omtrent preventie van woninginbraak (sensibiliseren, geven van technopreventief advies, preventie winkeldiefstal…);
 • acties omtrent preventie van vermogenscriminaliteit (sensibiliseren gauwdiefstal, fietsdiefstal, diefstal van of vanuit de wagen, fietsen graveren, achtergelaten fietsen ophalen, samenwerking rond de fietsenstalling NMBS …);
 • Acties rond alcohol- en drugpreventie i.s.m. diensten uit eigen organisatie, De Sleutel VZW, de scholen, dienst jeugdcultuur, jeugdclub, jeugdraad, en zowel gericht op gebruiker, op sleutelfiguren of op de organisatie (sensibiliseren en informeren naar diverse doelgroepen via acties, opvolgen samenwerkingsovereenkomst drughulpverlening, contacten met het werkveld onderhouden, workshops voor jongeren…);
 • Acties rond de aanpak van kleine overlast om de leefbaarheid te vrijwaren: gericht sensibiliseren rond uitgaansoverlast, afvalpreventie en hondenpoep hondenhoekjes, mobiele urinoirs in uitgaanswijken, samenwerking in het kader van netheidcampagnes met de dienst milieu en de reinigingsdienst en concessionaris Horizon Net, sensibiliseren door gemeenschapswachten en jobstudenten…);
 • Wijkoverleg: dienstoverschrijdend: overleg tussen wijkpolitie-reinigingsdienst-preventie-vrijwilligerswerking(vereenzaming) gericht op het optimaliseren van de communicatie tussen diensten, het uitwisselen van info tussen gemeente en politie en de snelle opvolging van meldingen;
 • Sociaal overleg: dienstoverschrijdend: overleg tussen enerzijds de politie en anderzijds de sociale partners werkzaam in Knokke-Heist;
 • Burenbemiddeling om opnieuw het gesprek op gang te brengen tussen 2 partijen uit dezelfde buurt en samen op zoek gaan naar een oplossing voor een concreet conflict;
 • Acties ism de dienst jeugdcultuur: implementeren van het preventiebeleid;
 • De preventiedienst helpt mee aan interne projecten rond de harmonisering van de politieverordeningen, uitschrijven van dienst overschrijdende processen zoals GAS, openbaar domein…;
 • Diversen zoals meldingen doorgeven, uitvoeren acties preventiedienst …;
 • Ad hoc samenwerking met provincie (gezondheidspreventie, witte lintjes (intra familiaal geweld), het IKWV met verdwaalarmbandjes en afvalzakjes, lokaal middelenbeleid, kusttoer risicogedrag bij jongeren…).