Knokke-Heist bezoeken als toerist?
Ja Nee

Disciplines

Omschrijving

Iedere noodsituatie wordt bestreden door interventiediensten. Hun opdrachten zijn verspreid over vijf disciplines. Elk van die disciplines stelt een monodisciplinair interventieplan op.

Discipline 1: brandweer

De operationele leiding van de hulpverleningsoperaties berust bij de directeur brandweer (Dir-BW).

Opdrachten:

 • de noodsituatie beheren en de hieraan verbonden risico’s uitschakelen
 • de personen opsporen, bevrijden, helpen, redden en in veiligheid brengen en hun goederen beschermen
 • personen en goederen opvorderen

Discipline 2: de medische, sanitaire en psychosociale hulpverlening

De medische middelen staan onder het administratief gezag van de federale gezondheidsinspecteur.

De operationele leiding berust bij de directeur medische hulpverlening (Dir-Med).

Opdrachten:

 • de medische keten opstarten
 • de geneeskundige en psychosociale zorgen toedienen aan slachtoffers en bij de noodsituatie betrokken personen
 • het vervoer van slachtoffers organiseren
 • acties nemen ter bescherming van de volksgezondheid

Discipline 3: de politie

De operationele leiding van de opdrachten van bestuurlijke politie berust bij de directeur politie (Dir-Pol).

Opdrachten:

 • de openbare orde handhaven en herstellen
 • de toegangs- en evacuatiewegen vrijhouden (desgevallend de interventiediensten en de middelen begeleiden naar de plaats van de gebeurtenis)
 • de perimeters installeren, fysisch afbakenen, signaleren en bewaken en de toegangscontrole tot het interventieterrein waarborgen
 • de evacuatie van de bevolking uitvoeren en toezien op schuilen
 • dodelijke slachtoffers identificeren
 • bijstand verlenen aan het gerechtelijk onderzoek

Discipline 4: logistieke steun

De leiding van discipline 4 berust bij de directeur logistiek (Dir-Log).

Opdrachten:

 • de versterking inzake personeel en materieel waarborgen, evenals speciaal reddings- en hulpverleningsmaterieel leveren
 • de technische middelen voor communicatie organiseren tussen de disciplines, de operationele commandopost en het (de) coördinatiecomité(s)
 • de bevoorrading organiseren van levensmiddelen en drinkwater voor de interventiediensten en de getroffenen

Discipline 5: informatie

De organisatie van de informatie berust bij de directeur informatie (Dir-Info).

Opdrachten:

 • de informatie en richtlijnen aan de bevolking verschaffen (o.a. via de media)
 • de informatie over de beschermingsacties voor de terugkeer naar de normale situatie verzorgen

Meer info?