Knokke-Heist bezoeken als toerist?
Ja Nee

Handhaving

Algemene politieverordening

De algemene politieverordening beschrijft wat mag en niet mag op het openbaar domein in de gemeente Knokke-Heist.

De gemeente heeft een aantal regels opgesteld die ervoor moeten zorgen dat inwoners en bezoekers op een aangename manier samenleven in de gemeente. Deze regels zijn gebundeld in de algemene politieverordening die bepalingen bevat over de openbare orde, rust, netheid, veiligheid, bestrijden overlast, strand en zee, begraafplaatsen en de lijkbezorging. Het gaat onder meer over:

  • buurtlawaai
  • regulering rond honden
  • sluikstort en zwerfvuil
  • huisvuil en de ophaling ervan
  • inname van het openbaar domein
  • publiciteit
  • de organisatie van evenementen
  • ...

 

De handhaving van de algemene politieverordening gebeurt via een gemeentelijke administratieve sanctie.

 

Gemeentelijke administratieve sanctie

Gemeentelijke administratieve sancties (GAS) zijn een middel voor gemeenten om kleine overlast aan te pakken. Voor de sancties bestonden werden kleine gevallen van overlast vaak niet behandeld. Dit zorgde voor een gevoel van straffeloosheid bij de burgers van Knokke-Heist.

De gemeente Knokke-Heist kan sedert 26 maart 2012 gemeentelijke administratieve sancties uitschrijven. De strafvervolging verloopt dus niet meer via de rechtbank of het parket. De overtredingen worden afgehandeld door een sanctionerend ambtenaar.

In de algemene politieverordening zijn de bepalingen opgenomen die door middel van een GAS kunnen gesanctioneerd worden.

Meer info?