Knokke-Heist bezoeken als toerist?
Ja Nee

Onkruid

Wettekst

Artikel 92 van de Algemene politieverordening bepaalt de reglementering in verband met onkruid, overgroeiende hagen en netheid van het voetpad.

Wat is onkruid? Planten die groeien op plaatsen waar wij ze niet willen en die bovendien snel uitschieten/uitbreiden.

Wist je dat bewoners en/of eigenaars eigenlijk zelf moeten instaan voor het proper houden van het voetpad. Zo is iedere bewoner verplicht om voor zijn deur onkruid te verwijderen.

Opgelet, je dient er wel rekening mee te houden dat je hierbij geen herbiciden mag gebruiken op openbaar domein.

Hou het voetpad net en onkruidvrij. Een kleine moeite om ongelukken te voorkomen!

Tijdens het toezicht op het openbaar domein doen de gemeenschapswachten regelmatig controles op netheid. Onkruid en overgroeiende hagen behoren daar ook bij.

Huizen en percelen waar het onkruid niet verwijderd wordt of de haag overgroeit, worden verwittigd aan de hand van een kaart in de brievenbus.

Meer info?