Knokke-Heist bezoeken als toerist?
Ja Nee

Burenbemiddeling

Omschrijving

Burenbemiddeling helpt u om problemen met uw buur bespreekbaar te maken en om samen naar een oplossing te zoeken. Burenconflicten gaan meestal over maatschappelijke fenomenen zoals geluidsoverlast, schelden, intimidatie, roddelen, huisdieren, vuilnis, het onverantwoord plaatsen van schuttingen,….

U kunt een beroep doen op burenbemiddeling wanneer u de communicatie met uw buur wilt herstellen, wanneer u het probleem bespreekbaar wilt maken en wanneer u bereid bent om samen op zoek te gaan naar een oplossing. De bemiddelaar is neutraal en neemt geen standpunt in. De inhoud van de gesprekken met de bemiddelaar zijn en blijven vertrouwelijk.

Beter een goede buur dan een verre vriend

Ruzie met buren komt steeds vaker voor, ook in Knokke-Heist. Er zijn verschillende redenen waarom buren het oneens met elkaar worden. Vaak gaat het om kleine ergernissen: de kat die steeds haar behoefte doet in de tuin van de buur, de hond die voortdurend blaft, muziek die te luid staat, geur van vuilnis, … Hieruit kunnen conflicten ontstaan die ervaren worden als overlast en het onveiligheidsgevoel versterken. Vaak wordt politie of justitie ingeschakeld om dergelijke conflicten af te handelen. Deze afhandeling is vaak van tijdelijke aard. Via buurtbemiddeling kan er gezocht worden naar een duurzame oplossing voor dergelijke conflicten. Het proces heeft tot doel beide partijen inzicht te laten verwerven in elkaars motieven en belangen.

De gemeentelijke preventiedienst zal neutraal, onpartijdig bemiddelen tussen beide partijen zodat er een oplossing tot stand komt en de situatie opnieuw leefbaar maakt. Iedereen kan een bemiddeling aanvragen. Er wordt een gesprek aangevat met beide partijen afzonderlijk. Vervolgens zitten beide partijen samen rond tafel met de bemiddelaar. De bemiddeling gebeurt op vrijwillige basis, de gesprekken zijn vertrouwelijk en gratis. Burenbemiddeling komt niet tussen wanneer er al een behandeling is door een rechtbank en treedt ook niet op in de plaats van de politie of het gerecht. Voor de praktische uitwerking zal de preventiedienst ook vrijwilligers van de Knokke-Heistse Vrijwilligerscentrale inschakelen.

Projecten in binnen- en buitenland hebben immers aangetoond dat niet enkel professionele buurtbemiddelaars een dergelijk proces met succes kunnen afronden. Ook vrijwilligers kunnen dit, mits het volgen van een opleiding. Bovendien kennen vrijwilligers vaak beter de buurt en is de drempelvrees bij buurtbewoners minder groot om een buurtbemiddelaar in te schakelen.

Enkele tips voor een goed contact:

  • Even groeten;
  • Een praatje maken over het weer;
  • Een feestje vooraf aankondigen;
  • Een handje helpen;
  • Ben je een nachtmens? Hou rekening met je rustende of slapende buren;
  • Gooi geen afval vanaf het balkon of uit het raam naar beneden.

Voorwaarden

Iedereen kan burenbemiddeling aanvragen.
Er wordt een gesprek aangevat met beide betrokkenen afzonderlijk.
Komt het conflict in aanmerking voor bemiddeling, zal een bemiddelaar jullie beiden uitnodigen om het probleem uit te praten en een oplossing te zoeken die voor beiden aanvaardbaar is.
Er mag geen machtsverhouding tussen de beide partijen zijn (verhuurder - huurder; werkgever - werknemer)
Er mag geen psychische oorzaak aan de basis van het conflict liggen.

Procedure

U neemt hiervoor contact op met de dienst Preventie, De Vrièrestraat 26 in de deelgemeente Heist.

Dit kan op het telefoonnummer 050 630 473 of via mail preventie@knokke-heist.be

Als het conflict in aanmerking komt voor burenbemiddeling wordt een bemiddelaar aangesteld.

Bedrag

Burenbemiddeling is gratis en de bemiddelaar altijd onpartijdig.

De inhoud van het gesprek is en blijft vertrouwelijk.

Zowel de bemiddelaar als de betrokken partijen moeten zorgen voor absolute discretie.

Meer info?