Knokke-Heist bezoeken als toerist?
Ja Nee

Preventie

Tips over needle spiking voor organisatoren van evenementen

De afgelopen weken lazen we heel wat in de pers en op sociale media over mogelijke gevallen van collectieve needle spiking op evenementen zoals voetbalwedstrijden en festivals. Met een zomer vol evenementen en festivals in het vooruitzicht, geven we graag enkele tips mee.

Wat is needle spiking?

Needle spiking betekent dat iemand ongewild een psychoactieve stof toegediend krijgt door middel van een naaldprik en/of een inspuiting. In een aantal buurlanden zijn er al langer meldingen van deze vorm van spiking. In ons land kwamen de eerste aangiftes er in het weekend van 01.05.2022, na een festival in de provincie Luxemburg.

In de meeste gevallen is er van de slachtoffers een bloed- en/of urinestaal afgenomen, maar tot nu toe zijn er in die stalen geen onverklaarbare sporen van psychoactieve stoffen gevonden. Bij enkele slachtoffers werd een mogelijk prikletsel gevonden, maar er is geen zekerheid dat dit werd veroorzaakt door needle spiking. Melders van een prikincident zijn tot nu toe redelijk snel weer beter geworden.

Op sociale media en in de pers wordt het fenomeen needle spiking druk besproken. Er doen verhalen de ronde die de angst voor needle spiking versterken, zeker bij jongeren. Daarom is het belangrijk om de bezoekers van je evenement te sensibiliseren en te informeren over waar ze terecht kunnen.

Een prik ≠ een inspuiting

Een prik is iets anders dan een inspuiting. Het inspuiten van vloeistof gebeurt nadat je geprikt bent. De kans is groter dat je het merkt en het neemt meer tijd in beslag. Het is dus niet omdat je geprikt bent, dat er ook vloeistof is ingespoten.

Als een product op de naald zelf zou zitten, dan kan dat met enkel een prik worden aangebracht. De hoeveelheid zal dan zo klein zijn, dat slechts een gering effect wordt verwacht. Als er geprikt is door kledij, zal het product in de kledij blijven steken.

Geen motief gekend

De aangiftes van collectieve needle spiking op festivals of andere evenementen zijn tot nu toe niet gecombineerd met aangiftes van andere misdrijven zoals aanranding of diefstal. Het is dus niet duidelijk wat het motief voor deze vorm van spiking zou kunnen zijn.

Sensibiliseren en informeren

  • Gebruik je huidige kanalen om je bezoekers te informeren over de informatiestanden van preventieorganisaties en medische hulpposten
  • Belangrijke tip: let goed op elkaar, als iemand zich niet goed voelt, ga dan mee met hem of haar naar een hulppost en laat nooit iemand alleen achter
  • Vermijd hierbij de letterlijke vermelding van needle spiking in de algemene communicatie, maar spreek eerder over 'onwel voelen'.
  • Het personeel in de hulpposten en de politie op het terrein worden geïnformeerd over dit fenomeen en kunnen ongeruste bezoekers informeren en correct doorverwijzen.
  • Neem elke melding ernstig.

Meer info?