Knokke-Heist bezoeken als toerist?
Ja Nee

Dienst gemeenschapswachten

De gemeenschapswachten zijn duidelijk herkenbaar aan hun paarse uniform. Hun aanwezigheid in de gemeente verhoogt het veiligheidsgevoel. Daarnaast zijn ze een aanspreekpunt voor de burger.

Hun takenpakket is divers.

  • De gemeenschapswachten zijn je eerste aanspreekpunt bij allerhande vragen.
  • Ze hebben eveneens een grote sensibiliserende functie. Ze kunnen je aanspreken over hondenpoep die niet wordt opgeruimd, huishoudelijk afval dat je deponeert in de openbare afvalkorven, het voederen van dieren op het openbaar domein …
  • Dagelijks gaat de gemeenschapswachten op ronde in de verschillende gebieden in de gemeente. Ze maken meldingen van problemen zoals sluikstort, beschadigingen aan het openbaar domein … en geven deze door aan de bevoegde diensten. Zo helpen ze zorgen voor een nette en veilige gemeente.
  • Sommige gemeenschapswachten zijn ook benoemd als GAS-vaststeller. Zij mogen ook sanctioneren: ze stellen een proces-verbaal op met daaruit volgend een gemeentelijke administratieve sancties.

 

Een GAS-boete kan onder andere opgelegd worden voor:

  • Loslopende honden
  • Het niet opruimen van hondenpoep
  • Wildplassen
  • Sluikstorten

 

Merk je zelf ergens problemen op, neem dan contact op met de dienst Preventie en Veiligheid. De gemeenschapswachten gaan ter plaatse en kijken of ze de problematiek kunnen oplossen.

Dascha Derudder

gemeenschapswacht - vaststeller

Luc Vandamme

gemeenschapswacht - vaststeller

Meer info?