Knokke-Heist bezoeken als toerist?
Ja Nee

Noodplannen

Omschrijving

Om een snelle en gecoördineerde hulpverlening mogelijk te maken tijdens een noodsituatie worden noodplannen opgesteld op niveau van de burgemeester, van de gouverneur en van de minister.

Een noodplan is een beleidsinstrument dat bedoeld is om een snelle inzet van beschikbare hulpverleningsmiddelen mogelijk te maken en een optimale coördinatie van die middelen te realiseren.

De noodplannen worden opgesteld om te zorgen voor de bescherming van de bevolking en het leefmilieu.

Het niveau van het crisisbeheer (en de noodplanning) wordt bepaald op basis van criteria als volgt:

  • feiten
  • geografische uitgestrektheid
  • aantal slachtoffers
  • milieueffecten
  • economische weerslag
  • sociale weerslag
  • nodige middelen
  • aard van de noodsituatie (Seveso, nucleair, terrorisme, …)

Meer info?