Knokke-Heist bezoeken als toerist?
Ja Nee

Gedragsregels

DRESSCODE

Het gemeentebestuur Knokke-Heist liet een dresscode op het wegdek schilderen. Met dit initiatief willen we de bezoekers op een ludieke manier vragen zich aan te kleden wanneer ze het strand verlaten. Het is dus met een knipoog bedoeld. Maar we zijn wel overtuigd dat het voor iedereen aangenamer is als de strandkledij op het strand blijft.

MEEUWEN

De meeuw is onlosmakelijk met de kust verbonden. Door de verstedelijking verdwijnen natuurlijke broedplaatsen en heeft de meeuw zich aangepast. De meeuw maakt nu zijn nest op onze daken en keert er jaarlijks terug. In plaats van het voedsel uit de zee te halen, zoekt de meeuw zijn voedsel in de stad. Met krijsende meeuwen, opengepikte afvalzakken en vervuiling van de straat tot gevolg.

Meer info?