Knokke-Heist bezoeken als toerist?
Ja Nee

Bijzondere Plannen van Aanleg

Bijzondere plannen van aanleg (BPA) zijn bestemmingsplannen die werden opgemaakt ter verfijning van het gewestplan. Deze dateren van voor het gemeentelijk structuurplan (GRS) dat in 2004 werd goedgekeurd. De gemeente maakt tegenwoordig dus geen BPA’s meer op. Toch blijven de stedenbouwkundige voorschriften van bestaande BPA's geldig totdat ze vervangen worden door een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP).

Vanaf 2004 en de goedkeuring van het GRS worden enkel nog gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's) opgemaakt.