Knokke-Heist bezoeken als toerist?
Ja Nee

Stedenbouw

Ruimtelijke Ordening - Stedenbouw is belast met de bestemming van de ruimte en de indeling volgens behoefte in woon-, natuur-, landbouw- en ambachtelijke zones. Deze dienst vergunt en controleert verkavelingen, bouwwerkzaamheden, woningen en bedrijven overeenkomstig de wetgeving op ruimtelijke ordening, huisvesting en milieu.